: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:45:00 10/06/2015

Thể chế hóa vai trò của Mặt trận về giám sát, phản biện xã hội

Trao đổi với Đại Đoàn Kết về việc Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) đã được thông qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Võ Thị Dung chia sẻ, cá nhân bà rất mừng vì Luật đã thể chế hóa vai trò của Mặt trận về giám sát, phản biện xã hội. Điều này sẽ giúp MTTQ thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình.

PV: Thưa bà, việc QH thông qua Luật MTTQ (sửa đổi) hẳn đem lại cho bà nhiều cảm xúc?
 
Thể chế hóa vai trò của Mặt trận về giám sát, phản biện xã hội

Bà VÕ THỊ DUNG: Luật MTTQ sửa đổi lần này đã được UBTVQH tiếp thu thông qua các cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến. Chẳng hạn, trước đây nói là giám sát mang tính nhân dân, thì giờ cụ thể là mang tính xã hội, đại diện quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tôi mừng là có thể quy định, thể chế hóa vai trò của Mặt trận về giám sát, phản biện nhưng điều kiện để thực hiện thì tôi thấy khó quá. 

 
Tại sao tôi nói là khó thực hiện vì trong Luật chưa quy định rõ chế tài để buộc các cơ quan có trách nhiệm cùng MTTQ thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện của mình. Chẳng hạn, Luật có 41 điều nhưng 6 điều nói về trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có trách nhiệm để góp phần giúp Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, chỉ dùng từ "tạo điều kiện” thôi. Như vậy là không có tính chế tài. Vậy bây giờ nếu các cơ quan này không tạo điều kiện thì sẽ thế nào? Đó là một bất cập. Theo tôi, mặc dù có Luật nhưng nếu các Nghị định của Chính phủ cũng như các bộ, ngành liên quan không kịp thời quy định khả thi thì khó thực hiện. Vì giám sát, phản biện xã hội là những vấn đề mới, nếu pháp luật không quy định chi tiết, cụ thể mà vẫn chung chung thì cuối cùng không làm được.
 
Thưa bà sắp tới, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật cũng phải quy định rõ MTTQ giám sát những vấn đề gì để tránh trùng lắp với các giám sát khác cũng như để nâng cao hiệu quả của công tác giám sát?
 
- Giám sát của Mặt trận không phải giám sát về quyền lực. Tuy không phải là giám sát quyền lực nhưng khi Mặt trận giám sát, kiến nghị nếu vấn đề đó đúng, trúng thì phải được tiếp thu. Nếu không tiếp thu thì cũng giống phản biện, các cơ quan đó cũng phải có giải trình vì sao không tiếp thu thì mới đủ sức răn đe. 
 
Theo bà cần thêm những điều kiện gì để Luật đi vào cuộc sống?
 
- Cá nhân tôi kiến nghị, những quy định trong Luật mang tính chung nên quan trọng là quá trình xây dựng Nghị định này để cụ thể những vấn đề đó. Việc Chính phủ giao cho bộ ngành nào để soạn thảo thì phải có sự phối hợp chặt chẽ, để Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội có thể thực hiện. Nếu cần thiết phải lấy ý kiến nhân dân để Nghị định mang tính cụ thể, chi tiết và mang tính ràng buộc cao hơn đối với các tổ chức cơ quan để các cơ quan này có trách nhiệm phối hợp, cũng như đối tượng được giám sát phải có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ của mình thì Luật mới khả thi. Tôi kỳ vọng các Nghị định dưới Luật sẽ được quy định chặt chẽ để Luật dễ đi vào cuộc sống.
 
Trân trọng cảm ơn bà!
 
Khánh Ly (thực hiện)