: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:25:00 13/09/2017

Thống nhất đầu mối quản lý nợ công

Chiều 12-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Để bảo đảm minh bạch trong xác định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đầu mối quản lý nợ công, nhiều ý kiến cho rằng, luật cần quy định rõ Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công và giao một cơ quan làm đầu mối là Bộ Tài chính.


Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp, ngày 12/9. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN).

Một việc chỉ giao cho một cơ quan

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách (TCNS) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, nhìn chung các quy định của Dự thảo luật đã bám sát và thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Đảng, Nhà nước trong quản lý nợ công. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, riêng các quy định liên quan đến việc xác định cơ quan đầu mối quản lý nợ công còn chưa được quán triệt đầy đủ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn trách nhiệm quyết định chi ngân sách, vay nợ công với trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công.

Chính phủ đề nghị quy định theo hướng “Chính phủ thống nhất quản lý về nợ công; các Bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ công theo phân công của Chính phủ”. Tuy nhiên qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, việc quy định thống nhất đầu mối quản lý nợ công là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Do đó Luật cần quán triệt và thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị để thống nhất quản lý vay nợ cả trong nước và nước ngoài, khắc phục tình trạng quản lý phân tán, phối hợp chưa chặt chẽ, dẫn đến công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo, quyết toán, thống kê, đặc biệt việc xác định trách nhiệm vay, trả nợ, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay còn khó khăn, chưa gắn trách nhiệm vay nợ với trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc: một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chủ trì chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Ông Hải cũng cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị, một mặt để bảo đảm minh bạch trong xác định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nợ công. Mặt khác để bảo đảm tính chủ động của Chính phủ trong việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho các cơ quan có liên quan, Luật cần quy định rõ: “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công; Giao một cơ quan làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công theo hướng giao Bộ Tài chính làm cơ quan đầu mối và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trong quản lý nợ công để bảo đảm phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 26 Luật Ngân sách nhà nước và đồng bộ với cách thức quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Điều 88 Luật Đầu tư công. Chính phủ phân công nhiệm vụ đối với các bộ, ngành có liên quan trong việc phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý nợ công”.


Giám sát kinh phí ở những công trình lớn là giải pháp chống thất thoát, lãng phí, góp phần kéo giảm nợ công.

Từ 3 xuống 1, hiệu quả đến đâu?

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, việc từ 3 cơ quan chịu trách nhiệm về nợ công như trước đây giờ thành 1 cơ quan phải đánh giá tác động xem việc thay đổi chức năng nhiệm vụ thì hiệu quả của bộ máy tổ chức thế nào? Quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế ra sao? Ủy ban TCNS cần đánh giá cho đầy đủ mô hình vừa qua được cái gì, chưa được cái gì? Do đó, nên chuẩn bị thêm và xin ý kiến Bộ Chính trị để phù hợp với Đề án chuẩn bị trình Trung ương 6 sắp tới. 

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cũng cho rằng, đây là vấn đề lớn không chỉ cơ chế tổ chức bộ máy mà còn là tâm tư của nhiều bộ cho nên cần thận trọng. Từ 3 tổ chức thành 1 tổ chức  vậy mô hình mới có hơn bộ máy như hiện nay không, thì chưa rõ vì cần thời gian kiểm chứng về tính hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, tới đây Trung ương 6 sẽ bàn về đổi mới nâng cao hiệu lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước. Do đó, Chính phủ thống nhất quản lý nợ công, còn Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ trong quản lý nợ công. Vì vậy, cần báo cáo với cơ quan có thẩm quyền sau đó để trình ra Quốc hội.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, quản lý nợ công là vấn đề quan trọng, nhất là trong điều kiện hiện nay nợ công tăng cao sát trần. Vừa qua trong quản lý có nhiều tồn tại hạn chế cho nên Luật này ra đời chính là khắc phục những hạn chế hiện nay mà Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị đã chỉ ra.

Theo ông Hiển, hiện những tồn tại trong quản lý nợ công đang có sự chồng chéo, không quản lý tốt khoản vay nước ngoài, trong đó có ODA và một số khoản vay với định chế tài chính nước ngoài. Quá trình đàm phán, khai thác rồi trả nợ chưa quản lý chặt chẽ cho nên Luật phải khắc phục được tồn tại này. “Do đó Chính phủ thống nhất quản lý nợ công, còn Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ và chịu trách nhiệm chính trong quản lý nợ công. Sự phối hợp của các bộ giao cho Chính phủ phân công cụ thể nhưng phải đúng theo tinh thần của Nghị quyết 07 đó là tinh gọn gắn với trách nhiệm vay, quản lý và trả nợ. Do đó cơ quan soạn thảo cùng với Ủy ban TCNS phải rà soát lại và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị thì UBTV Quốc hội tiếp tục thảo luận cho chặt chẽ”-ông Hiển nói.  

 Việt Thắng