Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ NNPTNT

H.Mai

Sáng ngày 2/8, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) về triển khai công tác tổng kết và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ NNPTNT

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Chỉ đạo Trung ương có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương cùng đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương và đại diện 4 Bộ, ngành. Về phía Bộ NNPTNT có ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT. 

Trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X cho thấy, tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu vực chiếm gần 70% dân số và khoảng 40% lực lượng lao động của cả nước đã được khẳng định. Điều này được thể hiện rõ nét trong những kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà các Bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực đạt được trong 10 năm qua.

Dự kiến, đến năm 2020 các chỉ tiêu đạt và có khả năng đạt là: Nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay (năm 2017 đạt khoảng 32 triệu đồng/người, tăng 3,49 lần so với năm 2008); Lao động nông nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội (năm 2017 đã giảm còn 40,1% và đến tháng 6/2018 còn 38,6%); Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% (dự kiến sẽ đạt trên 50%); Nâng hiệu suất sử dụng các công trình thuỷ lợi lên trên 80% (năm 2017 hiệu suất phục vụ tưới đạt 78%, hiệu suất phục vụ tiêu đã đạt 90,2%). 

Tuy nhiên, Bên cạnh những thành tựu đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, đại diện các ban, bộ, ngành tham dự buổi làm việc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, một số chỉ tiêu khó có khả năng đạt được trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT nghiên cứu và có những phương hướng, giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa X) là nghị quyết chuyên đề lần đầu tiên đã đánh giá và đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ NNPTNT đã tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn với Đảng và Nhà nước; tích cực thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành những chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực triển khai, thực hiện, biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành những mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vào thực tiễn, góp phần ổn định, phát triển kinh tế đất nước và đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Trọng tâm là triển khai thực hiện khá thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Ông Bình cho rằng, qua 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, đã đạt nhiều thành quả quan trọng: Nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 tăng gần 6 lần so với năm 2008.

Nông thôn có nhiều đổi mới, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp, được toàn dân hưởng ứng tham gia xây dựng, chỉnh trang, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; xây dựng khu dân cư an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ NNPTNT - 1

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành NN&PTNT nói chung, Bộ NNPTNT nói riêng đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, trước những thách thức từ nội tại của ngành nông nghiệp, biến đổi khí hậu, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, đề nghị Bộ NNPTNT cần phát huy tốt hơn nữa sứ mệnh và vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực: tuyên truyền vận động nhân dân và nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng thể chế, cơ chế chính sách; làm tốt công tác quy hoạch; huy động các nguồn lực đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực, vai trò làm chủ của người dân nông thôn, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Ông  Nguyễn Văn Bình khẳng định, kết quả thực hiện Nghị quyết được nêu tại Hội nghị hôm nay cùng với kết quả tổng kết của các bộ, ngành, địa phương là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo Trung ương tổng hợp xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết trình Bộ Chính trị vào quý IV năm nay. Vì vậy, trên cơ sở dự thảo báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện các ban, bộ, ngành, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ NNPTNT tiếp tục làm rõ các mặt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, làm cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo Trung ương tổng hợp xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết trình Bộ Chính trị vào quý IV năm nay. 

Bộ NNPTNT kiến nghị Bộ Chính trị có Nghị quyết hoặc Kết luận và thông báo chỉ đạo về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp quan điểm phát triển “nông nghiệp toàn diện” và “bảo đảm an ninh lương thực quốc gia” trong bối cảnh nước ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng đề án tiếp tục triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2030; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là chính sách về Đất đai (đề xuất sửa Luật Đất đai) để tạo động lực mới cho tăng trưởng nông nghiệp và phát triển  nông dân, nông thôn; ưu tiên nguồn lực tương xứng với mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đã đề ra (5 năm sau tăng gấp 2 lần 5 năm trước).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Khi trách nhiệm cá nhân  lẩn vào tập thể

Khi trách nhiệm cá nhân lẩn vào tập thể

Rất nhiều quy định kể cả trong Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý xã hội trên địa bàn thế nhưng hiệu quả còn thấp là do chưa xác định rõ được trách nhiệm. Trách ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất