Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh: “Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thu hút nhà đầu tư…”

Tin ảnh: Quốc Trung

(DDK) – Ngày 19-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc. 349 đại biểu đại diện cho 35.479 đảng viên toàn tỉnh tham dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dự và chỉ đạo đại hội.  

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh: “Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thu hút nhà đầu tư…”

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh
phát biểu chỉ đạo đại hội

5 năm qua, Đảng bộ tỉnh thực hiện 6 chương trình hành động cùng 2 mục tiêu đột phá, qua đó tăng trưởng kinh tế bình quân 6,97%, GRDP bình quân đầu người đạt 36,69 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 lần so năm 2010 trong đó giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng bình quân 2,74%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,6%/năm, thương mại – dịch vụ tăng 8,03%/năm. Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương, đến nay 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; y tế giáo dục từng bước được cải thiện tốt…Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, dự kiến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 21/89 xã đạt chuẩn NTM. 5 năm qua tỉnh đã vận động gần 773 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội; hộ nghèo giảm bình quân 1,54%/ năm. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng từng bước được kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên. Nhiệm kỳ qua toàn đảng bộ đã kết nạp được 10.468 đảng viên…

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tập trung 3 khâu đột phá, chiến lược là: Phát triển và phát huy nguồn lực chất lượng cao. Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, đào tạo và nâng cao kỹ năng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng, có hiệu quả, tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa tích cực đến thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh, nhất là đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, đẩy mạnh thương mại – dịch vụ, góp phần tiêu thụ sản phẩm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh: “Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thu hút nhà đầu tư…” - 1

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đinh Thế Huynh yêu cầu Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ tới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, đảm bảo hài hòa hợp lý giữa phát triển theo chiều rộng với phát triển chiều sâu, giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt hơn nữa 3 khâu đột phá chiến lược. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh trong bối cảnh hội hập quốc tế sâu rộng; giảm dần tỉ trọng nông – nông – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng hiệu quả bền vững. Chú trọng phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa. Nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất. Tập trung xây dựng NTM gắn với thích ứng với biển đổi khí hậu, nước biển dâng bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tăng tỉ trọng công nghiệp trong GRDP. Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thu hút nhà đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo và đồng bào dân tộc Khmer. Tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với phong tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của MTTQ với các đoàn thể nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất