: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:43:00 12/09/2016

Tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng

Ngày 12/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Thành ủy đã xây dựng, ban hành Chương trình số 09 và nhiệm kỳ 2015-2020 ban hành Chương trình số 07 riêng về phòng chống tham nhũng lãng phí...

Tại buổi làm việc, nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được các đồng chí thành viên đoàn công tác cũng như Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu ra. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh hoan nghênh Thành ủy Hà Nội đã có chương trình hành động riêng, cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện có kết quả cao, có bước đi chặt chẽ, sáng tạo. Nhất trí với những nhận xét về hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí đã nêu, ông Đinh Thế Huynh đề nghị cần làm quyết liệt hơn nữa, phá bỏ các định kiến cũ để đẩy mạnh thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí đạt kết quả cao hơn, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tạo sự phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

Đối với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ cần chủ động yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo để cho chủ trương xử lý, bảo đảm khẩn trương, đúng quy định của pháp luật... 

   H.Hòa