Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Ngô Hùng

Tối 2/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV 2022 tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tham dự Ngày hội còn có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc
Ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung, các tỉnh Tây Bắc nói riêng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của cả nước, là vùng đất lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Tây Bắc là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Thái, Mường, Mông, Dao, Tày, Nùng… với bản sắc văn hóa đặc trưng, được thể hiện qua các phong tục, tập quán, nghi thức dân gian, dân ca, dân vũ, các lễ hội truyền thống đặc sắc. 

“Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc đã trải qua 14 lần tổ chức, trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, là nơi để đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Đại diện các đoàn tham gia Ngày hội nhận cờ lưu niệm và hoa của Ban tổ chứcĐại diện các đoàn tham gia Ngày hội nhận cờ lưu niệm và hoa của Ban Tổ chức.

Còn theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Văn hóa các dân tộc là di sản quý giá, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung và đồng bào Tây Bắc nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất tâm huyết, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc; văn hóa còn thì dân tộc còn. Từ đó Tổng Bí thư đã chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm chấn hưng văn hóa, để văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong vùng Tây Bắc tổ chức Ngày hội, qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc trong vùng Tây Bắc; là dịp để đồng bào trình diễn, giao lưu các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, độc đáo của dân tộc mình. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần làm cho văn hóa phát triển ngang bằng với kinh tế và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong vùng Tây Bắc trong quá trình tổ chức Ngày hội phải bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm đậm tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Thông qua các việc làm thiết thực, khuyến khích, hỗ trợ đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc và phát huy tài nguyên văn hóa gắn với phát triển du lịch ở mỗi địa phương để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là cơ hội tạo thêm việc làm, tăng thu nhập của người dân.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm nay với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc” diễn ra từ ngày ngày 2 - 4/12 với các hoạt động: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống và ẩm thực truyền thống địa phương; liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Bắc; triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”, “Ảnh đẹp du lịch Tây Bắc” năm 2022; hoạt động thể thao quần chúng được tổ chức gồm bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tung còn, tu lu, việt dã…

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu.

Tham gia vào các hoạt động của Ngày hội có hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 7 tỉnh khu vực Tây Bắc. Các nghệ nhân, diễn viên sẽ tham gia trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc của tỉnh mình và thi đấu các môn thể thao. Đây là dịp nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng vùng Tây Bắc phát triển nhanh, bền vững.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến:
Mái chùa che chở hồn dân tộc...

Mái chùa che chở hồn dân tộc...

Với người Việt, dù có theo đạo Phật hay không, nhưng hễ năm mới đến thì việc cùng người thân đi lễ chùa vẫn như một lẽ tự nhiên.

Xem nhiều nhất