Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ hội nhập

Nguyên Du

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ V tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

Tối 6/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 và Lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ - Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”.

Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc.
Đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Phát biểu Khai mạc Ngày hội, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng khu vực ĐBSCL lần thứ V năm 2022 là sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ. 
Biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ. 

Lễ Khai mạc có sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng người Khmer 12 tỉnh, thành phố (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh) và có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, ban, ngành Trung ương nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng được tham dự Ngày hội. Đồng thời nhấn mạnh văn hóa là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ khai mạc.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ khai mạc.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, ngày 24/11/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Từ đó Tổng Bí thư đã chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu chấn hưng văn hóa để văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL lần thứ V, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer; là dịp để đồng bào trình diễn, giao lưu các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, độc đáo của các nghệ sỹ, nghệ nhân chuyên và không chuyên và đua ghe Ngo truyền thống.

Trong không khí hân hoan của Ngày hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, quá trình tổ chức Ngày hội văn hóa và lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo phải gắn liền với việc quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; giải pháp chủ yếu trong bài phát biểu rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm đậm tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến lưu ý: Việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, dân tộc Khmer nói riêng phải xuất phát từ yếu tố tự thân, mình giữ cho mình chứ không thể nhờ ai giữ cho mình được.

“Đồng bào dân tộc Khmer cùng nhau thực hiện tốt phương châm: người đi trước truyền lại cho người đi sau; Ông, Bà, Cha Mẹ truyền dạy cho con cháu; Cộng đồng học hỏi lẫn nhau, với nhiều cách làm sáng tạo, bền bỉ thì mới gìn giữ và phát huy được nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của dân tộc mình” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn.

Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, trực tiếp là ngành văn hóa tiếp tục tham mưu để Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành chính sách cụ thể khuyến khích, hỗ trợ đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc và của cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát huy tài nguyên văn hóa gắn với phát triển du lịch để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa cơ hội tạo thêm việc làm, tăng thu nhập của người dân. Như vậy mới đảm bảo tính căn cơ, lâu bền, gắn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng, trong thời gian qua đã nỗ lực kiểm soát an toàn dịch bệnh Covid-19; nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ; Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 6/11 đến ngày 8/11/2022 tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng với  nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như: trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm, trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực...

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc 
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc 

Nổi bật trong ngày hội là giải đua ghe ngo khu vực ĐBSCL được tổ chức trong 2 ngày, ngày 7 và 8/11/2022 tại khán đài đường đua ghe ngo, TP Sóc Trăng. Đây là loại hình hoạt động thể thao đặc sắc mang đậm tính đặc trưng của đồng bào Khmer. Năm nay giải thu hút đến 55 đội ghe tham gia. Đây là số lượng đội tham gia nhiều kỷ lục từ trước tới nay.

Tại Lễ khai mạc, đại biểu tham dự đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ - bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển gồm Ngày hội Samaki và Sóc Trăng - Hội tụ và lan tỏa thể hiện về sự đoàn kết, gắn bó, sẻ chia của đồng bào Khmer Nam Bộ với các dân tộc Kinh - Hoa trong quá trình khai phá, xây dựng vùng đất chín rồng; những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ thể hiện trong các lễ hội, đặc biệt là Oóc om bóc - Đua ghe ngo; sự đoàn kết, giúp đỡ nhau để cùng phát triển của ba dân tộc Kinh - Khmer – Hoa. Ca ngợi Sóc Trăng - nơi hội tụ của các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa đang phát triển đầy tiềm năng, hướng đến sự phát triển bền vững dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Văn hóa đồng bào Khmer được sân khấu hóa tại buổi lễ. 
Văn hóa đồng bào Khmer được sân khấu hóa tại buổi lễ. 
Chương trình nghệ thuật được chuẩn bị chu đáo, công phu và thể hiện được nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Khmer Nam bộ,
Chương trình nghệ thuật được chuẩn bị chu đáo, công phu và thể hiện được nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Khmer Nam bộ,

Chương trình nghệ thuật được chuẩn bị chu đáo, công phu và thể hiện được nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Khmer Nam bộ, hình ảnh đẹp về đất và người Sóc Trăng được đan xen giữa nội dung nghệ thuật và các sự kiện của buổi lễ.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đầu tàu trong các phong trào ở cơ sở

Đầu tàu trong các phong trào ở cơ sở

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông Nguyễn Viết Đăng (thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), luôn gương mẫu, đi đầu trong ...

Tin nóng

Lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia

Lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người nghèo. Những phần quà ý nghĩa được trao đến những hoàn cảnh khó khăn đã giúp người dân có thêm niềm vui đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.

Xem nhiều nhất