Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

T. Linh

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 11/8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc Trưng bày chuyên đề và Hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh, cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH.

Thông qua những nội dung trưng bày trong chuyên đề, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế có dịp tìm hiểu nhiều hơn về tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945; đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

Trưng bày chuyên đề giới thiệu gần 100 bức ảnh tư liệu, gồm 3 phần: Phần 1, “Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập”. Phần 2, “Hồ Chí Minh, người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Phần 3, “Một số hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh”.

38 bài tham luận tham gia Hội thảo cũng đề cập đến nhiều vấn đề sâu sắc: Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám; Tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám; Những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

‘Hà Nội reo vang reo’

‘Hà Nội reo vang reo’

Là chủ đề là dự án phi lợi nhuận do Tổ chức Nghiên cứu, thực hành và giáo dục nghệ thuật Wonder thực hiện.

Xem nhiều nhất