Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

PV

Chiều 23/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc Tết các vị nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng cảm ơn tới các ông Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh đã dành cả cuộc đời phục vụ cách mạng, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc các ông Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương về ý chí và đạo đức người Đảng viên, tiếp tục có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ Đảng viên và thanh niên.

Các ông Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của mặt trận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc mà Mặt trận Tổ quốc là nòng cốt đã đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong giai đoạn hiện nay, mặt trận càng phải giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt khẩu hiệu “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười giữ nhiều trọng trách ở địa phương, trung ương, bên nhà nước và bên Đảng, đến nay 100 tuổi vẫn nghe, vẫn nói, vẫn đọc và góp ý về các hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay: “Đoàn kết, hợp tác nhưng phải cảnh giác. Khẩu hiệu về đại đoàn kết phải được nâng lên thành câu nói có giá trị vĩnh viễn.”, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nhắc nhở.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng bày tỏ, ông luôn quan tâm đến công tác của mặt trận. “Mặt trận phải luôn làm thật tốt việc đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận sẽ làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. “Trước đây đoàn kết để đánh giặc cứu nước, sau đó đoàn kết để phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết để công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu

Thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh chúc toàn thể đồng bào năm mới sức khỏe mới, làm ăn đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất, văn hóa được nâng cao.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đến thăm và chúc Tết gia đình ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước (huyện Bến Cát, Bình Dương); bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; gia đình nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Huỳnh Đảm (quận 2, TP HCM); gia đình cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN và gia đình cố Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN (quận 3, TP HCM) - những nhà lãnh đạo xuất sắc đã giành cả cuộc đời đóng góp cho hoạt động cách mạng của Đảng, phục vụ Nhân dân, vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành quả bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ đón Tết Quý Mão 1963

Bác Hồ đón Tết Quý Mão 1963

Tối ngày 25/1/1963, Bác Hồ chúc mừng năm mới đến đồng bào cả nước nhân dịp Xuân Quý Mão, trong đó Người đã có 4 câu thơ: “Nước Việt Nam ta là một/ Dân tộc Việt Nam ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất