Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Sáng 31/12/2020, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 9/12/2020.

Xem nhiều nhất