Chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai 

H.Vũ

Chiều 3/3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành họp phiên toàn thể thứ 3. Dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Quang Vinh.  
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Quang Vinh.  

Khoảng 160 đại biểu tái cử

Báo cáo về kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH khóa XV, ông Trần Văn Túy - Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự cho biết, ngày 17/2 Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Kết quả có 32 tỉnh, thành phố nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

31 tỉnh, thành phố đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng ĐBQH khóa XV. Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cả Trung ương và địa phương) là 1.076 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu nhưng tỷ lệ không đồng đều giữa các tỉnh.

Về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH khóa XV, theo ông Túy, có 2 tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh số lượng ĐBQH do Trung ương giới thiệu về ứng cử ở địa phương. Một số tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh cơ cấu định hướng: doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Viện Kiểm sát, khối nội chính, Sở Tư pháp. Ngoài ra, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đề nghị điều chỉnh một số cơ cấu kết hợp như cơ cấu dân tộc, cơ cấu tái cử, cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ tuổi và cơ cấu ngoài Đảng.

“Thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, ngày 22/2, tại phiên họp thứ 53, căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương và địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết số 1226 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong cơ cấu này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhấn mạnh các địa phương cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử. Việc lựa chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện như quy định của luật theo hướng nâng cao chất lượng đại biểu và hoạt động của đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố”, ông Túy thông tin.

Cũng theo ông Túy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh đảm bảo thực hiện quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Số đại biểu người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, số ĐBQH tái cử khoảng 160 đại biểu, đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử. Đồng thời số lượng đại biểu ngoài Đảng khoảng từ 25-50 đại biểu, đại biểu trẻ tuổi khoảng 50 đại biểu.

Kịp thời xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo

Báo cáo về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ sau phiên họp thứ 2 đến nay, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chỉ đạo chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV, chuẩn bị việc in sao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH để gửi đến Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đồng thời chỉ đạo xây dựng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ ĐBQH ở Trung ương về địa phương ứng cử để trình Hội đồng Bầu cử quốc gia khi các cơ quan, tổ chức tiến hành giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH.

Báo cáo về hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo từ sau phiên họp thứ 2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay, ông Dương Thanh Bình - Trưởng Ban Dân nguyện cho biết, qua rà soát phân loại các nguồn đơn thư từ ngày thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo đến ngày 28/2, Tiểu ban này chưa nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh liên quan đến công tác bầu cử gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia và Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên trong ngày 3/3 đã có 2 đơn thư do Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia chuyển đến. 

Ngay sau khi nghe ông Bình báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng luật định.

Kết luận phiên họp, thống nhất với những báo cáo từ sau phiên họp thứ 2 đến nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị: Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp thu ý kiến và hoàn thiện các văn bản để gửi các cơ quan liên quan. Đồng thời, tập trung tham mưu giúp cho Hội đồng Bầu cử quốc gia và các Tiểu ban để đôn đốc, theo dõi việc thực hiện việc triển khai những công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử thời gian tới đảm bảo đúng tiến độ.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng yêu cầu Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam rà soát lại những công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử, đôn đốc, chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

“Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có công văn thông báo gửi đến tất cả các cơ quan Trung ương và địa phương. Do đó đề nghị từng cơ quan chủ động lên kế hoạch để kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cập nhật thông tin vận hành trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia một cách kịp thời”, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ.

Với 100% các thành viên tán thành, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc ấn định số đơn bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất