Chứng chỉ hành nghề của y sĩ tuyến huyện quy định thế nào?

PV (theo VGP)

Đối với y sỹ tại các Trung tâm y tế hoặc Bệnh viện tuyến huyện, đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trong phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật, được người có thẩm quyền giao phụ trách thực hiện các dịch vụ kỹ thuật bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Lâm Đồng, hiện nay ngành BHXH có quy định đối với các ca mổ ở tuyến huyện nếu không có bác sĩ chuyên khoa gây mê thực hiện việc gây mê thì sẽ không thanh toán tiền BHYT. Quy định này gây khó khăn cho hoạt động của Trung tâm y tế tuyến huyện.

Bởi hiện nay hầu hết các Trung tâm y tế chưa có bác sĩ chuyên khoa gây mê mà chỉ có y sĩ chuyên khoa gây mê, nhưng trong các trường hợp mổ cấp cứu, hoặc một số ca mổ đơn giản vẫn phải thực hiện. 

Cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị cơ quan chức năng cần xem xét, điều chỉnh lại quy định cho phù hợp.

Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Người đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động tại các cơ sở y tế phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đồng thời Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ cũng đã quy định điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (áp dụng cả đối với người hành nghề là các bác sĩ hay y sĩ).

Như vậy, đối với y sĩ tại các Trung tâm y tế hoặc Bệnh viện tuyến huyện, đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trong phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật, được người có thẩm quyền giao phụ trách thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cũng đều phải tuân thủ các quy định trên, bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trong một số các trường hợp thực hiện các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật đặc biệt còn có quy định ngoài chứng chỉ hành nghề cần có thêm một số chứng chỉ, chứng nhận đào tạo chuyên môn phù hợp.

Bộ Y tế xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện thanh toán BHYT, để áp dụng với các điều kiện của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là y sĩ bệnh viện tuyến huyện cho phù hợp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất