Chung sức xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Duy Hưng 

Một trong những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận ở huyện Hải Hậu nhiệm kỳ qua là đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong huyện từng bước xóa bỏ việc làm cỗ theo hình thức chia phần; xóa bỏ việc lấy phần khi đi ăn cỗ...

Chung sức xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Quang cảnh Đại hội.

Trong các ngày 12 và 13/4, MTTQ huyện Hải Hậu (Nam Định) đã tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ mới đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Nam Định...

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, Hải Hậu là huyện ven biển nằm ở phía nam tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên 226 km2, dân số trên 29 vạn người, có trên 41% người theo đạo Thiên chúa giáo, cư trú ở 32 xã và 3 thị trấn, ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, là huyện đã 4 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng...

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Hải Hậu; chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ 22, MTTQ các cấp huyện Hải Hậu đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tập trung thực hiện hiệu quả 5 Chương trình thống nhất hành động, bao gồm: “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước”; “Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh”; “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân” và “Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Nổi bật là nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”, được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào như: “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xây dựng chùa tinh tiến”, phong trào “Ông, Bà, Cha, Mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Nông dân thi đua đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”; “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Cựu Chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”..., thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia. 

Chung sức xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu - 1

Ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong đó, 5 năm qua, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp, ủng hộ gần 200 tỷ đồng, hàng vạn ngày công, qua đó xây mới, nâng cấp trên 370 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm trong huyện đều được mở rộng, đổ bê tông, có điện thắp sáng; 546 xóm/tổ dân phố trong huyện có nhà văn hoá với đầy đủ trang thiết bị, có tủ sách pháp luật. Toàn huyện cũng đã nâng cấp trên 187 km đường điện chiếu sáng, trồng trên 454 km đường hoa, xây dựng 70 tuyến đường xanh- sạch- đẹp kiểu mẫu; xây mới 104 cổng làng, 21 cổng xã...

486/546 KDC trong huyện không có tội phạm, tệ nạn xã hội, 396 KDC đạt tiêu chuẩn “KDC 5 không”; có 85/147 xứ, họ đạt tiêu chuẩn “Xứ, họ tiên tiến”; có 33/38 chùa đạt tiêu chuẩn “Chùa tinh tiến”; trên 96,1% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn "Làng văn hóa", 527/546 xóm/tổ dân phố được công nhận nông thôn mới bền vững và phát triển; 100% trường học đạt trường chuẩn Quốc gia; 15/35 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn huyện đạt trên 88%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo, không để xảy ra khiếu kiện đông người, trái pháp luật.

Toàn huyện duy trì hoạt động của 35 Ban thanh tra nhân dân; 35 Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Trong đó, 5 năm qua, các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành 214 cuộc thanh tra, giám sát 356 công trình, phát hiện 3 trường hợp vi phạm, kiến nghị xử lý kịp thời.

Các nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến pháp luật, các tổ hoà giải ở khu dân cư thường xuyên được củng cố và tăng cường, trong nhiệm kỳ đã tiến hành hoà giải thành 999/1.324 vụ việc ở khu dân cư, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong 5 năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" cấp cấp trong huyện quyên góp được 5.886 triệu đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” quyên góp được trên 6 tỷ đồng, quỹ nạn nhân chất độc da cam được trên 2,5 tỷ đồng, quỹ khuyến học trên 4,7 tỷ đồng, qua đó làm được nhiều việc ý nhĩa  như thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở...

Một trong những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận ở huyện Hải Hậu nhiệm kỳ qua là đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong huyện từng bước thay đổi, xóa bỏ một số hủ tục không còn phù hợp trong việc cưới, việc tang. Theo đó, đến nay, các đám tang trong huyện đều thực hiện việc luân chuyển vòng hoa, hạn chế việc ăn cỗ trong đám tang; các đám cưới, tiệc mừng chỉ làm cỗ đủ ăn; không còn việc làm cỗ theo hình thức chia phần; dần xóa bỏ việc lấy phần khi đi ăn cỗ...

Kết quả các phong trào, các CVĐ do MTTQ huyện và các tổ chức thành viên chủ trì, phối hợp phát động, tổ chức thực hiện đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chung của huyện. Trong đó, đến năm 2018, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 45,16 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,32%, 40 năm liên tục là điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước. Từ năm 2015 đã được công nhận là huyện nông thôn mới...

Chung sức xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu - 2

Nhiệm kỳ mới, hoạt động của MTTQ các cấp huyện Hải Hậu hướng vào mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiẻu mẫu.

Ngoài các kết quả, tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nêu ra những mặt còn hạn chế của công tác Mặt trận, nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm. Trong đó khẳng định, công tác Mặt trận phải thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt các quy định về dân chủ ở cơ sở, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện tốt các quy chế phối hợp công tác; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tu dưỡng đạo đức, lối sống; tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn; lắng nghe, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tổ chức và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng...

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư huyện ủy Hải Hậu Mai Văn Quyết khẳng định huyện Hải Hậu xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Hiện tại, toàn huyện đang tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”, với các nội dung cụ thể là “Đường có điện có hoa, nhà ở có khuôn viên, có vườn kiểu mẫu; sông không có rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận”.

Bám chủ trương, mục tiêu lớn này, Đại hội đã thảo luận, thống nhất trong nhiệm kỳ mới, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tập trung phối hợp thực hiện 5 chương trình hành động, gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn huyện (Chương trình 1); Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước (Chương trình 2); Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm (Chương trình 3); Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân (Chương trình 4); Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (Chương trình 5). 

Mỗi Chương trình MTTQ Việt Nam huyện đều đề ra mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó, một trong những nội dung của Chương trình 3 là MTTQ huyện và các tổ chức thành viên sẽ tập trung thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Đại hội đã hiệp thương, bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Hậu nhiệm kỳ mới gồm 73 thành viên; bầu đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định. Ông Lại Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa 22 được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu khóa mới.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất