Chung tay phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Hải Nhi  Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu các tổ chức thành viên quán triệt trong hệ thống và tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020 do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện.

Chung tay phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và Ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng,  Khối phó Khối thi đua chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam  Bùi Thị Thanh, cùng đại diện lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được nâng lên về chất

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá: Các cuộc vận động, phong trào thi đua được nâng lên về chất. Đặc biệt các tổ chức chú trọng xây dựng các mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân. “Góp chung vào thành tựu của đất nước năm 2017 có sự cố gắng, nỗ lực của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Các phong trào thi đua, nội dung của Khối đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của từng tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hơn 12 triệu hội viên Hội Nông dân, hơn 15 triệu Hội viên Hội Phụ nữ; hơn 23 triệu đoàn viên, thanh niên và hơn 2,9 hội viên Hội Cựu chiến binh trong cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận. 

Chung tay phòng, chống tham nhũng, lãng phí - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng: Trên cơ sở 7 nội dung đã ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm 2017, các thành viên trong Khối đã cụ thể hóa theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp, gắn với chương trình, nhiệm vụ năm 2017 của từng tổ chức.

Nổi bật là việc các thành viên trong Khối đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện phong trào thi đua trọng tâm của từng tổ chức gắn với hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và 2 cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”của UB TƯ MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BCH TƯ Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hình thức, cách làm phong phú, đa dạng, có nhiều đổi mới. 

Đáng chú ý, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ban hành Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; tiếp tục thúc đẩy việc hình thành và phát triển các hợp tác xã kiểu mới trong xây dựng nông thôn mới.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi thực hiện 3 tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.

Chung tay phòng, chống tham nhũng, lãng phí - 2

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hầu A Lềnh ký kết giao ước thi đua với các đơn vị trong Khối.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được MTTQ các cấp phối hợp triển khai thực hiện với nhiều chương trình, mô hình sáng tạo như hội chợ giới thiệu sản phẩm, phiên chợ đưa hàng Việt chất lượng về nông thôn… Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nắm tình hình trong nhân dân, tập hợp thông tin báo chí và ý kiến của nhân dân về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, phản ánh với các cơ quan chức năng trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, cơ sở. 

Chia sẻ về kinh nghiệm trong việc phát triển bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sang tạo” ở công đoàn xây dựng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ, Chủ tịch công đoàn Xây dựng Việt Nam cho biết: tính riêng từ năm 2012-2017 đã có 1.416 cá nhân được các cấp khen thưởng. CĐXDVN đã chi thưởng cá nhân điển hình tiên tiến với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. 

Bà Lệ khẳng định, công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến do CĐXDVN đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, nhất là phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực sự trở thành động lực to lớn cổ vũ CNVCLĐ vươn lên lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất.

Đề cập đến hiệu quả của việc vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, bà Trần Thị Hiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cho biết, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức ký kết về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trên cơ sở nguồn vốn vay kết hợp với nguồn vốn của gia đình, chị em tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dồn điền đổi thửa, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chăn nuôi heo theo hướng trang trại, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, mô hình kinh doanh tổng hợp. Từ năm 2013 đến nay các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động và xây dựng được 32 Tổ liên kết sản xuất, 5 HTX thu hút gần 1.500 phụ nữ tham gia. 

Huy động sức mạnh của toàn dân 

Ghi nhận nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bà Trần Thị Hà, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho rằng: Khối đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời với nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cho những người trực tiếp lao động đã tạo được sự hào hứng trong thực hiện các phong trào thi đua.

Bà Hà lưu ý, là khối thi đua đặc thù với lượng thành viên đông đảo trong Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, năm 2018 Khối cần nỗ lực cố gắng hơn nữa để các cụm khối thi đua trong cả nước noi theo, đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của khối trong thực hiện các phong trào thi đua thông qua các phong trào của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền về các tấm gương về điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả để vận động đoàn viên, hội viên tham gia. 

Đồng thuận với 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp đã đề ra năm 2018, Chủ  tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân, cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế năm 2018.

Chung tay phòng, chống tham nhũng, lãng phí - 3

Bà Trần Thị Hà, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu.

Tiếp tục cụ thể hóa các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” phù hợp với chương trình hành động và nhiệm vụ chính trị của tổ chức trong năm 2018. 

Cùng với đó, quan tâm hơn nữa công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội; Làm tốt công tác tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực lan tỏa thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý, Các tổ chức thành viên hưởng ứng thực hiện, phổ biến, quán triệt trong hệ thống và tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp đang triển khai thực hiện.

Dịp này, các tổ chức trong Khối đã tổ chức chấm điểm thi đua, kết quả công tác năm 2017 để lựa chọn và đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho các đơn vị: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chung tay phòng, chống tham nhũng, lãng phí - 4

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.

Chung tay phòng, chống tham nhũng, lãng phí - 5

Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Chung tay phòng, chống tham nhũng, lãng phí - 6

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Chung tay phòng, chống tham nhũng, lãng phí - 7

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất