Chương trình Ký ức thế giới khởi động đăng ký hồ sơ đề cử

PV

UNESCO vừa đưa ra thông báo khởi động việc đăng ký hồ sơ trình đưa vào Danh sách Di sản tư liệu thế giới của Chương trình Ký ức thế giới năm 2020 - 2023. Theo đó, các hồ sơ đăng ký phải gửi đến trước ngày 30/11/2021.

Chương trình Ký ức thế giới khởi động đăng ký hồ sơ đề cử - Ảnh 1

Song song với các hình thức đăng ký truyển thống (như gửi bằng thư điện tử và bản in), năm nay, các hồ sơ có thể gửi các biểu mẫu trên một nền tảng phần mềm trực tuyến bắt đầu từ ngày 30/7/2021. Trên cơ sở Hướng dẫn chung về bảo vệ di sản tư liệu đã sửa đổi, các quốc gia thành viên của UNESCO phải đệ trình các hồ sơ thông qua Ủy ban quốc gia Chương trình Ký ức thế giới hoặc nếu không có Ủy ban này, gửi Ủy ban quốc gia UNESCO của họ.

Vì lý do thực tiễn, mỗi quốc gia được đề cử giới hạn 2 hồ sơ, không bao gồm các đề cử đa quốc gia. Các hồ sơ đề cử được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí gồm tính xác thực, tính toàn vẹn và ý nghĩa thế giới, đồng thời, kèm theo đó cần nêu rõ tác động và tầm quan trọng của di sản tư liệu đối với ký ức thế giới. Thông tin cụ thể về quy trình đề cử và tiêu chí ghi danh được nêu rõ trong Hướng dẫn chung về bảo vệ di sản tư liệu thế giới.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Làm mới  Xẩm

Làm mới Xẩm

Nhóm Xẩm Hà Thành vừa giới thiệu trên kênh YouTube bài Xẩm thập ân theo điệu Oán thập điều, gắn liền với tên tuổi cụ Trùm Nguyên - trùm xẩm Hà Nội vào khoảng giữa ...

Xem nhiều nhất