Chuyển Công an điều tra dự án khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh Hà Nam

Văn Thanh

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2012-2018, việc quản lý, sử dụng đất đai của UBND tỉnh Hà Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tư triển khai các khu công nghiệp, khu dân cư... Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, vi phạm.

Chuyển Công an điều tra dự án khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh Hà Nam

Thanh tra Chính phủ mới ban hành Kết luận Thanh tra số 2211/KL-TTCP về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2018. Sau đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 249/VPCP-VI gửi Thanh tra Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải; UBND tỉnh Hà Nam về Kết luận Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vi phạm, khuyết điểm về những công tác sau: Ban hành văn bản; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng; Thu hồi, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại dự án khu đô thị, khu nhà ở; Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản…

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City có 59 trường hợp xây dựng không phép

Theo kết luận thanh tra, dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City (do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư) có 59 trường hợp xây dựng không phép, trong đó có 5 trường hợp xây nhà ghép trên nhiều lô đất, không đúng quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt. Chủ đầu tư xây dựng không đúng quy hoạch chi tiết 1/500, tại phân kỳ I xây 1 tòa nhà, sân tennis, bể bơi, sân bóng rổ trên diện tích quy hoạch đất cây xanh 2.722 m2.

Tại phân kỳ II, III, xây 2 sân tennis, bể bơi, sân bóng rổ, nhà tiện ích trên diện tích đất công trình công cộng với 8.774 m2, vi phạm Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đất đai.

Cũng tại dự án này, ở phân kỳ II, II, có hơn 9.102 m2 đất mặc dù đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 10/12/2019, tuy nhiên đến thời điểm thanh tra chưa xác định được tiền sử dụng đất, vi phạm khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai.

Khu đô thị River Silk City ()
Khu đô thị River Silk City ()

Sau khi kết thúc thanh tra, ngày 10/8/2021, UBND tỉnh mới phê duyệt tiền sử dụng đất với tổng số tiền hơn 104,5 tỷ đồng. "Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định giá đất, các sở ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và chủ đầu tư dự án", Kết luận thanh tra nêu rõ.

UBND tỉnh Hà Nam xác định tiền sử dụng đất đối với một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu nhà ở theo phương pháp thặng dư, trong đó chỉ quy đổi tổng doanh thu phát triển về giá trị hiện tại thời điểm định giá đất mà không thực hiện quy đổi tổng chi phí phát triển.

Mặt khác khi quy đổi tổng doanh thu phát triển đã áp dụng tỉ suất chiết khấu không đúng với mức lãi suất cho vay trung hạn bình quân tại thời điểm định giá đất của các ngân hàng thương mại Nhà nước. Bên cạnh đó, đưa thuế Giá trị gia tăng (VAT) và tính thêm lãi vay ngân hàng (đã được tính gộp vào lợi nhuận của nhà đầu tư) vào tổng chi phí phát triển khi xác định tiền sử dụng đấy, không đúng quy định tại Thông tư số 36/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Thuế giá trị gia tăng, làm giảm tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Sau khi loại bỏ khoản VAT không đúng quy định, thì số tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City (phân kỳ I) là hơn 8,2 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị rà soát, thu hồi về ngân sách Nhà nước đối với số tiền hơn 8,2 tỷ đồng do đưa thuế VAT vào tổng chi phí phát triển khi xác định tiền sử dụng đất không đúng quy định tai phân kỳ I, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới River Silk City.

Chuyển Công an điều tra dự án khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh Hà Nam

Theo Kết luận thanh tra, Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh trên diện tích 1,25 ha. Đất thực hiện dự án là đất sạch, đã được giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam có Kết luận số 11-KL/TU ngày 10/12/2015 nhất trí chủ trương chỉ định doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư thực hiện dự án. UBND tỉnh Hà Nam có quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 6/10/2016 quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư dự án không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Việc này vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 và điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 99/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, dự án không phù hợp với quy hoạch chung thành phố Phủ Lý về chiều cao tầng, chức năng ô đất, vi phạm khoản 3 Điều 6 Luật Nhà ở 2014; khoản 3 Điều 16, khoản 4 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và khoản 4 Điều 14 Nghị định 37/2010 của Chính phủ.

Sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam đã có Quyết định số 819/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Phủ Lý tại ô đất vị trí dự án điều chỉnh tầng cao công trình thành 30 tầng, chức năng ô đất là đất hỗn hợp. Sở Xây dựng Hà Nam cấp giấy phép xây dựng công trình dự án khi UBND tỉnh Hà Nam chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất (chỉ có Biên bản tạm thời bàn giao đất trên thực địa), vi phạm Luật Xây dựng. Việc cấp phép xây dựng 28 tầng không phù hợp với quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đã được phê duyệt (thực tế công trình đã xây dựng 25 tầng).

Kết luận thanh tra chỉ rõ, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng công trình khi chưa được giao đất, cho thuê đất, vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Nghị định 59/2015 của Chính phủ.

Khách sạn Mường Thanh
Khách sạn Mường Thanh.

"Xây dựng công trình không đúng giấy phép xây dựng được cấp, chuyển nhượng 118/130 căn hộ khi không đủ điều kiện chuyển nhượng - chưa có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản", Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm của chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ cho biết, dự án Mường Thanh đã hoàn thành, đưa vào khai thác, kinh doanh từ tháng 6/2017 nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa xác định nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Đối với phần diện tích đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 4.343 m2, trong quá trình thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất, tạm xác định tiền sử dụng đất với số tiền trên 69 tỷ đồng. Đối với phần diện tích còn lại, cơ quan thuế tạm thu tiền thuê đất trả hàng năm theo mục đích sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, xác định tiền sử dụng đất, thuê đất nộp ngân sách nhà nước.

Về xử lý kinh tế, UBND tỉnh Hà Nam phải rà soát, thu hồi số tiền trên 69 tỷ đồng tiền sử dụng đất tạm xác định đối với phần diện tích đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 4.343m2 của dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh. Theo thanh tra, ngày 24/6/2021 và 22/7/2021 chủ đầu tư dự án đã tạm nộp số tiền vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm được nêu ra trong kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giám sát chặt nguồn vốn bất động sản

Giám sát chặt nguồn vốn bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tin nóng

Xem nhiều nhất