Chuyện lạ ở Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cấp dưới nhái văn bản của cấp trên

Đức Sơn

Là một Vụ rất quan trọng với chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quản lý nhà nước về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, những tưởng cán bộ, công chức Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (GDCT-CTHSSV) luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đạo đức công vụ. Ai dè, cán bộ, đảng viên Vụ này dám cả gan làm chuyện “động trời”, là làm nhái văn bản của lãnh đạo Bộ và báo cáo không đúng sự thật.

Sau khi Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh ký ban hành Kế hoạch số 26/KH-BGDĐT triển khai một số nhiệm vụ công tác năm 2021, Vụ GDCT-CTHSSV đã làm nhái Kế hoạch số 26 với nhiều phiên bản sai lệch so với Kế hoạch gốc để phát hành nhiều công văn, giấy tờ, tổ chức các Hội thảo, lớp tập huấn “chui”, không báo cáo lãnh đạo Bộ.

Kế hoạch số 26 (gốc) do Thứ thưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh ký ban hành.
Kế hoạch số 26 (gốc) do Thứ thưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh ký ban hành.

Kế hoạch của Thứ trưởng bị “tam sao, thất bản”

Ngày 8/1/2021, bà Ngô Thị Minh- Thứ trưởng Bộ GDĐT ký ban hành Kế hoạch số 26/KH-BGDĐT về việc triển khai Chương trình công tác phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy và tệ nạn xã hội của Bộ GDĐT năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch này là triển khai các nội dung công việc được giao tại Nghị quyết số 121/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (Nghị quyết 121); Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Kế hoạch năm 2021 của Ban chỉ đạo 138/CP.

Đồng thời, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị của Bộ GDĐT về phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và an ninh, trật tự, an toàn trường học; Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy và tệ nạn xã hội trong cán bộ, quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Theo Điều tra của PV Báo Đại Đoàn Kết, khi Kế hoạch số 26 được gửi tới Vụ GDCT-CTHSSV để Vụ này triển khai tới các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thì đã bị thay đổi từ tên Kế hoạch đến nội dung trong văn bản, phụ lục nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ không hề được báo cáo.

Cụ thể, “Kế hoạch triển khai Chương trình công tác về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy và tệ nạn xã hội của Bộ GDĐT năm 2021” đã bị thay đổi thành “Kế hoạch triển khai Công tác Phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội; Công tác xã hội, bảo vệ trẻ em, tư vấn tâm lý, hỗ trợ khởi nghiệp trong ngành giáo dục năm 2021”.

Do tên Kế hoạch bị thay đổi, nên mục đích của Kế hoạch cũng bị thay đổi thêm nội dung triển khai, đó là: “Quyết định số 1665/QĐ-TTG ngày 30/10/2017 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Bên cạnh đó, Vụ GDCT-CTHSSV còn tự ý thay đổi, thêm bớt nhiều nội dung của Kế hoạch 26 so với bản gốc. Cụ thể, phần 8 của Kế hoạch bị thêm bớt như sau: Phần 8 của nội dung Kế hoạch số 26 là: Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, video clip, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các mô hình điểm, tấm gương sáng trong triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Sơ kết, đánh giá công tác triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học.

Tuy nhiên, trong văn bản được Vụ GDCT-CTHSSV gửi xuống các cơ sở cấp dưới đã bị thêm thành: Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, video clip, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các mô hình điểm, tấm gương sáng trong triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Sơ kết, đánh giá công tác triển khai công tác xã hội, tư vấn tâm lý, hỗ trợ khởi nghiệp trong trường học.

Mặt khác, phần nội dung công việc của phụ lục Kế hoạch số 26 bị thêm 2 phần đó là: Hội thảo tổng kết Chương trình phối hợp triển khai Đề án 1665 và thúc đẩy sáng tạo xã hội trong các Trường đại học tại Việt Nam giai đoạn 2018-2021, đơn vị chủ trì là Vụ GDCT-CTHSSV, thời gian thực hiện là tháng 3/2021, kết quả/sản phẩm là Hội thảo được tổ chức; Đơn vị phối hợp là các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ, các sở GDĐT, các nhà trường.

Nội dung Khảo sát, Hội thảo quốc gia về nghiên cứu các yếu tố liên quan đến nhà trường tác động đến sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ vị thành niên, đơn vị chủ trì là Vụ GDCT-CTHSSV. Thời gian thực hiện từ tháng 3 đến 9/2021. Kết quả/sản phẩm là Hội thảo được tổ chức…

Sau khi một số Hội thảo đã được tổ chức, Thứ trưởng Ngô Thị Minh mới phát hiện sự việc và yêu cầu báo cáo, tường trình về sự việc. Tuy nhiên, mới đầu Vụ GDCT-CTHSSV còn cả gan báo cáo không đúng sự thật.

Nhái văn bản do chỉ đạo của lãnh đạo vụ?

Theo điều tra của PV Báo Đại Đoàn Kết, từ những phiên bản Kế hoạch 26 bị nhái, Vụ GDCT-CTHSSV đã lấy làm căn cứ để xây dựng và phát hành hàng loạt công văn, giấy mời đến các đơn vị để triển khai các Hội thảo, lớp tập huấn mà không báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, có khoảng 5 bản nhái, sai khác so với Kế hoạch số 26 gốc và đã dùng để phát hành 3 công văn, 2 giấy mời.

Thực tế, theo tài liệu phóng viên nắm được, đã có một số Hội thảo được Vụ GDCT-CTHSSV tổ chức dựa trên căn cứ Kế hoạch 26 nhái và Thứ trưởng Ngô Thị Minh không biết vì không được cấp dưới báo cáo.

Theo bản kiểm điểm của bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chuyên viên Vụ GDCT-CTHSSV (người được cho là sửa Kế hoạch 26 do Thứ trưởng Minh ký ban hành) thể hiện, bà Lê Thị Hằng (Phó Vụ trưởng vụ GDCT-CTHSSV) là người chỉ đạo bà Thủy thay đổi nội dung bản Kế hoạch 26 để có căn cứ phát hành các công văn về việc tổ chức tập huấn cán bộ nguồn về công tác xã hội và bảo vệ trẻ em tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, bà Thủy trình bày, ngày 19/1/2021 Phó Vụ trưởng Lê Thị Hằng chỉ đạo bà Thủy phát hành công văn số 195/BGDĐT- GDCHSSV về tổ chức Tập huấn cán bộ nguồn về công tác xã hội và bảo vệ trẻ em tại TP Leiku, tỉnh Gia Lai.

Để có căn cứ triển khai lớp tập huấn này, bà Hằng đã chỉ đạo bà Thủy dùng Kế hoạch số 26 làm căn cứ. Tuy nhiên, bà Hằng nhận thấy trong Kế hoạch số 26 không có cụm từ “Tập huấn về công tác xã hội trong trường học” nên đã chỉ đạo bà Thủy xin ông Phạm Anh Tuấn file word Kế hoạch 26 để nghiên cứu.

Sau đó ông Tuấn gửi cho bà Thủy file word Kế hoạch 26. Khi bà Thủy đưa bản word Kế hoạch 26 này cho bà Hằng thì bà Hằng chỉ đạo bà Thủy thêm một số cụm từ “Tập huấn”, “công tác xã hội trong trường học” vào phụ lục số 10  của Kế hoạch số 26 để có thể phát hành được công văn triển khai tập huấn tại Gia Lai vào thời gian trên.

Tiếp đó, ngày 22/2/2021, bà Hằng chỉ đạo bà Thủy tiếp tục sử dụng bản Kế hoạch số 26 đã sửa ở trên để phát hành công văn số 638 về việc tổ chức tập huấn cán bộ nguồn về công tác xã hội và bảo vệ trẻ em  tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 24/2/2021, bà Hằng chỉ đạo bà Thủy phối hợp với bà Nguyễn Thanh Hương dự thảo công văn số 660/BGDĐT-GDCTHSSV gửi các sở GDĐT về tổ chức sơ kết và báo cáo thực hiện Thông tư 31 và Thông tư 33. Bà Hằng chỉ đạo bà Thủy sử dụng bản Kế hoạch số 26 đã sửa để làm căn cứ phát hành công văn. Ngày 26/2, bà Hằng có gửi email cho bà Thủy và bà Hương bản Kế hoạch số 26 để lưu và sử dụng coi như bản cuối.

Theo bà Thủy trình bày, khi thấy bản Kế hoạch 26 mà bà Hằng gửi mail cho bà Thủy và chỉ đạo sử dụng có sự sai lệch tên, nội dung bản Kế hoạch số  26 bản gốc, bà Thủy đã thắc mắc, nhưng bà Hằng vẫn yêu cầu bà Thủy sử dụng.

Ngày 16/3/2021, bà Hằng tiếp tục chỉ đạo bà Thủy hỗ trợ ông Bùi Tiến Dũng phát hành giấy mời số 240 về việc mời tham dự Hội thảo “Thúc đẩy sáng tạo xã hội  trong các cơ sở giáo dục đại học, khó khăn, thách thức và cơ hội” tổ chức ở Trụ sở Bộ GDĐT.

Trong tin nhắn zalo, bà Hằng đã nói rõ “Chị đã sửa cho ông D” yêu cầu bà Thủy dùng Kế hoạch số 26 bà Hằng đã sửa này để phát hành công văn. Tuy nhiên, sau đó cũng trong sáng 16/3/2021, bà Hằng đã đưa bà Thủy Kế hoạch 26 in sẵn, bôi vàng nội dung căn cứ chỉ đạo bà Thủy để kẹp vào giấy mời đã phát hành.

Chưa dừng lại, theo bà Thủy giải trình, ngày 26/3/2021, theo sự chỉ đạo của bà Hằng, bà Thủy hoàn thiện nội dung báo cáo giải trình với Thứ trưởng Minh về hoạt động “Tập huấn giảng viên nguồn về công tác xã hội và bảo vệ trẻ em”. Nội dung báo cáo giải trình được bà Thủy sửa theo chỉ đạo của bà Hằng. Sau đó, bà Hằng có chỉ đạo bà Thủy in Kế hoạch 26 kèm theo làm căn cứ.

Tuy nhiên, bản Kế hoạch 26 này tên và nội dung Kế hoạch có nhiều điểm sai lệch so với Bản Kế hoạch gốc được Thứ trưởng Minh ký ban hành trên EO, nên bà Hằng chỉ đạo bà Thủy sửa tên Kế hoạch này cho đúng với tên Kế hoạch đã được Thứ trưởng phê duyệt, còn nội dung vẫn giữ nguyên sự sai lệch.

Ngoài ra, bà Thủy cho rằng, ngày 1/4/2021, bà Hằng còn chỉ đạo bà Thủy in Kế hoạch 26 bản gốc được Thứ trưởng Minh phê duyệt xuống Văn thư Bộ để thay hết các bản Kế hoạch sai lệch trước đây đã dùng làm căn cứ phát hành công văn, giấy mời cho các hoạt động kể trên.

“Tuy nhiên, bản thân tôi nhận thấy sự việc này đã rất nghiêm trọng. Những việc sửa, bổ sung KH 26 trên của tôi là theo chỉ đạo của Phó Vụ trưởng Lê Thị Hằng đã không đúng cho nên tôi không muốn tiếp diễn nữa. Vì vậy tôi đã quyết định không thực hiện theo chỉ đạo này…”, bà Thủy trình bày.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất