Thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2020

T.Mai

Ngày 10/1, BHXH TP Hà Nội cho biết, đã ban hành công văn số triển khai cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến năm 2020.

Theo đó, nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, BHXH TP Hà Nội vận động đông đảo công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, cá nhân và đơn vị sử dụng lao động tham gia cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến năm 2020.

Về nội dung bài viết dự thi có 2 hình thức: Bài viết hoặc tác phẩm của cá nhân, nhóm tác giả viết về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và đời sống xã hội Thủ đô: Những hành động đẹp, việc làm tốt, ứng xử nhân văn, cải cách thủ tục hành chính, nông thôn mới, các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Về gửi bài dự thi: Mỗi đơn vị gửi tối thiểu 2 bài viết dự thi về BHXH Thành phố (qua Phòng Tổ chức - cán bộ) trước ngày 15/6 để tổng hợp, thẩm định, lựa chọn gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở và xét chọn giới thiệu đề nghị Ban Thi đua khen thưởng thành phố xem xét, tuyên truyền, khen thưởng vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.      

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lão nông trả lại vàng nhặt được

Lão nông trả lại vàng nhặt được

Nhặt được túi vải màu hồng có hai nhẫn và một đôi bông tai vàng, ông Lê Hữu Sơn, 52 tuổi, trú xã Trung Sơn, tìm người mất trả lại.
Kết nối trái tim yêu thương

Kết nối trái tim yêu thương

Làm từ thiện phải hiểu rõ giá trị, ý nghĩa phần việc mình làm; biết đặt mình vào vị trí của bệnh nhân, các hoàn cảnh khó khăn để cho đi bằng niềm thương yêu, như với ...

Xem nhiều nhất