Cơ hội mới cho phát triển bền vững Vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 27/9, tại Hội nghị Đồng bằng Sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng: Trên cơ sở nhận diện các thách thức đối với ĐBSCL và kế hoạch triển khai thực hiện, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng với Tư duy mới, Tầm nhìn mới sẽ là Cơ hội mới cho phát triển bền vững Vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Đại Đoàn Kết online đăng toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất