Con Cuông: Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số

Phùng Văn Mùi

Huyện Con Cuông (Nghệ An) có 7 nhóm dân tộc thiểu số là: Thái, Đan Lai, Tày, Nùng, Ê Đê, Khơ Mú và Hoa  sinh sống tại 13 xã, thị trấn trong huyện, chiếm 80% dân số toàn huyện. Tuy mỗi dân tộc mang một nét văn hóa riêng nhưng cái riêng đó nằm trong cái chung, đó là truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Con Cuông: Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số

Những lễ hội hóa dân tộc được người Con Cuông tổ chức thường xuyên.

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS trên địa bàn, thông qua việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo... Trên cơ sở đó, nhiều xã, thị đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Huyện đã triển khai có kết quả Đề án “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch sinh thái giai đoạn 2011 - 2015”, Đề án “Bảo tồn và phát triển các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc thái”, Đề án “Xây dựng các xa điểm văn hóa miền núi và dân tộc thiểu số” và gần đây phong trào xây dựng nông thôn mới đang được bà con hưởng ứng tích cực...

Trong xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Con Cuông xác định xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa là những nội dung trọng tâm. Phong trào này được duy trì và phát triển rộng rãi ở tất cả 13/13 xã, thị và các cơ quan trường học trong toàn huyện.

Cùng với việc xây dựng gia đình văn hóa, nhiều địa phương đã triển khai nhân rộng mô hình bản văn hóa, dòng họ văn hóa, dòng họ khuyến học. Hàng năm UBND huyên tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiên tiến của các cơ sở đã được tôn vinh trong ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...

Hàng năm, Trung tâm văn hóa - Thông tin - Thể thao tổ chức 2 đội thông tin lưu động đến tận các bản vùng sâu không có sóng truyền hình phục vụ bà con qua các hoạt cảnh, đồng thời cung cấp thông tin cho đồng bào. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là với những người làm công tác sưu tầm vì thiếu kinh phí.

Điều mà ai cũng băn khoăn trăn trở là nếu không có hình thức bảo tồn thì bản sắc văn hóa của một số DTTS sẽ đứng trước nguy cơ bị mai một. Các nghệ nhân cao tuổi phần lớn đã qua đời, đội ngũ kế cận không am hiểu, còn một bộ phận lớp trẻ lại không mặn mà với nét văn hóa của dân tộc mình. 

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các DTTS ở vùng sâu, vùng xa; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, rất cần sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cần có kinh phí hỗ trợ để bảo tồn, phát huy những giá trị, nét văn hóa của bà con các DTTS.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Báo Giải Phóng - gian khổ và vinh quang

Báo Giải Phóng - gian khổ và vinh quang

Tờ Giải Phóng - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam- được nhanh chóng xuất bản Để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và cổ động cho phong ...

Xem nhiều nhất