: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Robot hỗ trợ người dân ở tòa thị chính thử nghiệm tại Nhật Bản

Robot sẽ hướng dẫn người dân tới cửa thông tin thích hợp hoặc đến một phòng nào đó trong tòa thị chính mà họ cần tìm.