: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:38:00 01/08/2018

Thái Bình đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học

Sở GD-ĐT Thái Bình đề nghị các đơn vị thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học năm học 2018/2019.

Trong đó ghi rõ, công tác nghiên cứu khoa học, các đề tài và sáng kiến kinh nghiệm trong ngành năm 2019 tập trung vào việc đẩy mạnh đổi mới cải tiến phương pháp dạy - học; ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, những giải pháp nhằm xây dựng, khai thác website, xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, thư viện điện tử; đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống - lịch sử - văn hóa của Thái Bình; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo; văn hóa ứng xử; phát huy nguồn lực con người Thái Bình… 

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị cơ sở triển khai đăng ký, thẩm định và tổng hợp hồ sơ nộp về Sở trước ngày 15/8.

L.Phương