: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:58:57 - Thứ tư, 27/06/2018

Tham gia sáng kiến 4/1000 các-bon trong đất

Ngày 26/6, Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết đã ký kết tham gia sáng kiến 4/1000 các-bon trong đất do Pháp khởi xướng.

Ở nước ta, trong thời gian dài sản xuất nông nghiệp đang mất cân đối giữa việc sử dụng phân bón hữu cơ và vô cơ, dẫn tới những hệ lụy xấu về môi trường, giảm chất lượng nông sản và thoái hóa đất. 

Vì vậy, tham gia sáng kiến 4/1000 sẽ khuyến khích sử dụng phương thức quản lý, sử dụng đất canh tác bền vững, phục hồi lại độ màu mỡ cho đất và sử dụng phân bón hữu cơ, góp phần điều chỉnh và cũng là yêu cầu để tạo ra một ngành nông nghiệp sạch, chất lượng hơn như các chính sách hiện nay của ngành nông nghiệp.

Đến nay đã có 40 nước và vùng lãnh thổ; 63 viện - cơ quan nghiên cứu, đào tạo; 10 Ngân hàng và quỹ phát triển; 46 Tổ chức nông nghiệp; 88 Tổ chức NGOs; 37 Tổ chức phi lợi nhuận và dân sự đã tham gia sáng kiến này.    

Ngọc Hà