'Công phá' điểm nghẽn đạo đức công vụ

    Nguyên Khánh

Đã từ nhiều năm nay để tháo gỡ điểm nghẽn “thủ tục hành dân là chính” mà tác nhân chính là do đạo đức công vụ của đội ngũ công bộc chưa cao, Hà Nội đã mở những cuộc điều tra các sở ngành nhạy cảm, kiểm tra đột xuất các cơ quan hành chính... Đặc biệt ngay từ những ngày đầu sau kì nghỉ Tết dài, việc chấn chỉnh ngay lập tức tác phong của các công bộc của Thủ đô đã đặt ra nhiều kỳ vọng về nền hành chính vì dân phục vụ trong tương lai gần.

'Công phá' điểm nghẽn đạo đức công vụ

Nâng cao đạo đức công vụ, người dân và doanh nghiệp sẽ không phải phàn nàn.

Khẩn trương thanh tra công vụ

Liên tiếp 3 công văn của Hà Nội được ban hành trong 3 ngày đầu năm đều có điểm chung: Tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ quan hành chính công trên địa bàn đồng thời xử lý nghiêm đơn vị để xảy ra tình trạng người dân dài cổ chờ cán bộ… Văn bản nêu rõ, “nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức, tập thể cơ quan đơn vị sử dụng xe công, sử dụng giờ làm việc để đi lễ hội”. Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công vụ để kiểm tra vấn đề này, đặc biệt, đối với bộ phận giải quyết những công việc có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp sẽ không để ra tình trạng dân dài cổ chờ cán bộ. 

Tại cuộc họp với các sở ban ngành trên địa bàn, những người đứng đầu TP Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh “công việc bộn bề nhiều như nước sông Hồng” và yêu cầu đội ngũ công chức Thủ đô chấm dứt lễ hội bắt tay ngay vào việc, TP sẽ có biện pháp kiểm tra, giám sát vấn đề này.

Ngày 17/2 ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên một số báo ra ngày 16/2 về tình trạng dân vẫn dài cổ chờ cán bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 834/UBND-NC yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương triển khai việc kiểm tra công vụ đột xuất các cơ quan, đơn vị mà báo chí nêu đích danh xem tình trạng cán bộ bỏ trống “trận địa” không phục vụ dân đến đâu. 

Không để người dân và doanh nghiệp phàn nàn

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại…Đó là những nội dung đặt ra trong Kế hoạch số 39/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về triển khai tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 vừa mới được ban hành.

Theo đó, trọng tâm của cải cách TTHC (TTHC) gồm tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa hoặc mới ban hành. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC. Đặc biệt cần nhanh chóng tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí… 

Giải pháp quan trọng nhất được Hà Nội nhấn mạnh trong các văn bản chính là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thông qua việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và UBND cấp huyện theo quy định, xiết công tác tuyển dụng để có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Đồng thời sắp xếp, giải thể đối với đơn vị hoạt động kém hiệu quả. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng lưu ý rằng, TTHC của chúng ta vẫn còn rườm rà, phức tạp tạo kẽ hở để cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân và cho rằng, “cán bộ công chức phải là công bộc, phục vụ tốt hơn, thái độ phải tốt hơn” nên phải xây dựng chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân với các dịch vụ công. Để dân đánh giá “cho điểm” cán bộ thì nền hành chính mới chuyển động nhanh được.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất