Công tác cán bộ phải công tâm, khách quan

H.Vũ

Ngày 12/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Tinh thần chung là càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải đoàn kết…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.   ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.   ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại và hạn chế của ngành như: công tác xây dựng thể chế, chính sách có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.

Sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, tinh giản biên chế tuy đạt mục tiêu đề ra, song chưa gắn kết chặt chẽ với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập.

Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới ngành Nội vụ cần đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị và xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh. Tham mưu để việc sắp xếp con người, bố trí bộ máy linh hoạt, phù hợp với tình hình.

Chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là rất quan trọng, và “rất nhạy cảm”, đụng đến bộ máy, đụng đến con người là khó khăn nhất, Thủ tướng cho rằng chúng ta phải có tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình để trên cơ sở đó thực hiện đúng, phát huy tối đa dân chủ về trí tuệ tập thể và bàn bạc, lắng nghe ý kiến của nhau rồi đi đến thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tham mưu phối hợp, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

“Công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Tinh thần chung là càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, quyết định theo đa số” - Thủ tướng nhấn mạnh đồng thời yêu cầu ngành Nội vụ tập trung cho đột phá chiến lược về thể chế, rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống thể chế, chính sách phù hợp yêu cầu phát triển và quản trị của nền hành chính nhà nước các cấp, nhất là tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã; khẩn trương thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính.

Thủ tướng cũng lưu ý cần tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương nhằm xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số. Toàn ngành thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong năm 2021, ngành Nội vụ đã chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Trong đó, đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức; giảm 17 chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất