Công tác dân vận chính quyền góp phần tạo đồng thuận xã hội

Anh VũẢnh: Quang Vinh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác dân vận chính quyền đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân; đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố mối quan hệ gắn bó, niềm tin giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền, vững mạnh.

Công tác dân vận chính quyền góp phần tạo đồng thuận xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị.

Công tác dân vận chính quyền góp phần tạo đồng thuận xã hội - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương  tổ chức sáng ngày 9/1.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 5.200 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2019” của Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, công tác phối hợp giữa Chính phủ, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với cuộc sống người dân, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, đoàn viên và từng bước khắc phục tính hình thức.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; phản biện chính sách pháp luật; giám sát những vấn đề người dân quan tâm thông qua tiếp xúc cử tri, phản ánh của đoàn viên hội viên, kiến nghị của nhân dân… Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với người lao động, nông dân, thanh niên trí thức, doanh nghiệp… để lắng nghe, giải quyết các kiến nghị.

Nhiều chương trình phối hợp giữa chính quyền với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện có hiệu quả, nhất là phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội… Những kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện được cơ quan hành chính Nhà nước tiếp thu, chỉ đạo thực hiện, góp phần hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận chính quyền góp phần tạo đồng thuận xã hội - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung trong báo cáo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương. Báo cáo đã thể hiện toàn diện từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc tổ chức thực hiện; được khái quát thành 6 tác động đối với công tác dân vận, 4 hạn chế năm 2019 và 6 nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.

“Kết quả đạt được đã thể hiện sự quyết tâm đổi mới hoạt động, khắc phục những hạn chế, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị ngày 27/5/2016 triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận và Hội nghị toàn quốc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày 16/7/2018”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tạo môi trường lành mạnh cho sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tham nhũng lãng phí đạt kết quả tích cực, niềm tin của người dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đóng góp vào kết quả chung đó, có vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền, đã tạo đồng thuận xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân; đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố mối quan hệ gắn bó, niềm tin giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền, vững mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2019, Chính phủ và các cơ quan hành chính các cấp đã quyết liệt, quyết tâm đổi mới, cải cách hành chính. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn đạt 95,8%; xử lý 1.580 kiến nghị thuộc phạm vi giải quyết của Chính phủ và chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc giải quyết nhiều kiến nghị liên quan đến bộ, ngành, địa phương.

Công tác dân vận chính quyền góp phần tạo đồng thuận xã hội - 3

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về phía Mặt trận các cấp đã tích cực thực hiện công tác dân vận chính quyền thông qua việc nắm chắc tình hình nhân dân, Báo cáo kiến nghị cử tri và nhân dân tại kỳ họp Quốc hội, ý kiến của Mặt trận tại các phiên họp Chính phủ được quan tâm, kịp thời giải quyết và trả lời cho nhân dân.

Cùng với đó, MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo người nghèo, vùng bị thiên tai, người có công với nước. Năm 2019, Ban vận động Trung ương đã vận động được trên 860 tỷ đồng, địa phương vận động được trên 4.500 tỷ đồng đóng góp vào “Quỹ người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thông tin, công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền chuyển biến tích cực. Việc tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo rõ nét hơn. Kết quả trong năm 2019, Mặt trận Trung ương đã tiếp nhận, xử lý 2.798 đơn, thư.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban ngành và các địa phương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết, thể hiện việc gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Để công tác dân vận chính quyền tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong năm 2020 cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; đồng thời chính quyền tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Công tác dân vận chính quyền góp phần tạo đồng thuận xã hội - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự Hội nghị.

“MTTQ sẽ vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với những vấn đề mà Đảng, Nhà nước đang lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và nhân dân đang quan tâm nhiều như: phòng chống tham nhũng, lãng phí; giám sát cải cách hành chính; nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động về những thành tựu quan trọng của đất nước để tạo sự lan toả, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó đẩy mạnh việc đổi mới công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong điều kiện sắp xếp lại tổ chức, cán bộ; tham gia hiệu quả vào quá trình đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

“MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực chuẩn bị kế hoạch thực hiện thiết thực Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu; 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Công tác dân vận chính quyền góp phần tạo đồng thuận xã hội - 5

Quang cảnh Hội nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất