Công ty cà phê Ia Grai luôn chăm lo đời sống người lao động

   Hải Lộng

Năm 2016 giá cả cà phê xuống thấp. Nhiều yếu tố như: thời tiết, dịch bệnh, giá cả, công nợ, lãi vay ngân hàng v.v… đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và tác động trực tiếp đến đời sống của người lao động. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của tập thể ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ CNVC - LĐ nên năm 2016 Công ty đã đạt được một số kết quả nhất định, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động luôn đư

Ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc Công ty TNHH - MTV cà phê Ia Grai.

Công ty TNHH - MTV cà phê Ia Grai là một đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam, 100% vốn Nhà nước. Đứng chân trên địa bàn 2 huyện biên giới (huyện Ia Grai và huyện Chư Prông) của Tỉnh Gia Lai, Công ty quản lý trên 1.054 lao động. Trong đó, lao động công nhân đồng bào dân tộc thiểu số, với nhiệm vụ chính trồng chăm sóc kinh doanh thu mua chế biến cà phê hàng nông sản xuất khẩu,dịch vụ phân bón thuỷ lợi.

Công ty quản lý và sử dụng 1.266,32 ha đất tự nhiên, trong đó đất trồng cà phê là: 999,58 ha, còn lại là đất mặt nước ao hồ và đường liên lô đi lại phục vụ sản xuất.

Trong năm qua, cuộc khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu làm giá cả cà phê xuống thấp, kết hợp với thời tiết, dịch bệnh, giá cả, công nợ, lãi vay ngân hàng v.v… đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và tác động trực tiếp đến đời sống của người lao động.

Bên cạnh đó, tình hình tài chính để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và vốn cho tái canh cây cà phê còn thiếu, việc tiếp cận nguồn vốn vay còn hạn chế và khó khăn do các Ngân hàng thắt chặt tiền tệ lãi suất huy động tuy có giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao. Tồn tại tài chính do tiếp nhận bàn giao từ Xí nghiệp cà phê Vina sang quá lớn dẫn đến chi phí tài chính hàng năm của Công ty quá cao.

Ngoài việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đời sống về vật chất tinh thần của người lao động luôn được công ty quan tâm, đảm bảo.

Giá cà phê lên xuống thất thường không ổn định, đã có những lúc thấp hơn giá thành sản xuất, các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của CBCNV và người lao động.

Ngoài ra, tình hình thời tiết diễn biến hết sức khốc liệt, phức tạp, nắng hạn gay gắt kéo dài dẫn đến thiếu nước tưới cho cây cà phê. Đặc biệt trong đó có Nông trường Chư Prông các hồ đập, suối đều cạn kiệt, phần lớn diện tích cà phê chỉ tưới được 1 lần nên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất sản lượng, chất lượng của vườn cây.

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, với sự năng động quyết liệt, sâu sát trong quản lý, điều hành của Ban Giám đốc công ty và các cơ quan quản lý, cùng với sự đồng thuận đoàn kết nhất trí cao từ lãnh đạo đến người lao động nên năm 2016 đã đạt được một số kết quả nhất định.

Trong năm, toàn Công ty đã tập trung cao độ cho việc chăm sóc vườn cây như: tưới nước, tạo hình, làm chồi, làm cỏ, tạo bồn, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ, thu hoạch, chế biến cà phê một cách kịp thời, có hiệu quả cho 933,542 ha cà phê kinh doanh, 64,21 ha cà phê XDCB và trồng mới, cải tạo 2.,44 ha đất thanh lý nên kết quả đạt được: Tổng sản phẩm cà phê quả tươi đạt 10.969 tấn, giảm so với năm 2014 là 1.914tấn.

Công ty tổ chức và duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Năng suất bình quân đạt 11,70 tấn quả tươi/ha thấp hơn năm 2014 là 17,9 % (11,7/14,26 = 82,1%). Đặc biệt tại Nông trường cà phê Chư Prông do năm 2014 là năm được mùa nhất kể từ trước cho đến năm 2014 nên năm 2015 giảm gần 2000 tấn riêng khu vực Ia Grai vẫn giữ được ổn định tuy có tăng nhưng không đáng kể. 

Chất lượng vườn cây cà phê kinh doanh và KTCB tốt, độ đồng đều cao, bộ cành tán đảm bảo cho năng suất năm 2016. Chất lượng vườn cây tái canh qua kiểm kê đánh giá  phân loại cuối năm vườn loại A, B đạt trên 80%.

Đặc biệt vườn cà phê tái canh trồng năm 2013 tại Iagrai đươc đánh giá theo tiêu chuẩn có 100 % cây đạt chất lượng loại A & B, cà phê trồng mới tỷ lệ cây sông đạt trên 90 %.

Đi đôi với sản xuất kinh doanh có hiệu quả, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ban giám đốc công ty, BCH Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động CBCNVC-LĐ thực hành tiết kiệm,chống lãng phí khai thác mọi tiềm năng, tranh thủ thời gian huy động mọi nguồn lực, đầu tư chăm sóc vườn cà phê nhận khoán. 

Tổ chức và duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Cụ thể năm 2015 tại Công ty và nông trường đã tổ chức giải bóng chuyền nam nữ CNVC, với 32 đội bóng tham gia và tranh tài. Ngoài tổ chức tốt  phong trào thể dục thể thao, phong trào văn nghệ quần chúng cũng được quan tâm đúng mức cho người lao động từ đó tạo ra một không khí đoàn kết, phấn khởi giao lưu học hỏi lẫn nhau. Nổi bật phong trào này là tại Nông trường Chư Prông.

Ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty cho biết, ngoài việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đời sống về vật chất tinh thần của người lao động được cải thiện và nâng cao, việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động luôn được Công ty thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời. 100% cán bộ công nhân  được đóng BHXH ,BHYT, BHTN các chế độ khác như ốm đau, thai sản, tai nạn rủi ro nghỉ thôi việc, nghỉ hưu đều được Công ty giải quyết nhanh gọn, kịp thời đúng quy định của Nhà Nước.

Năm 2016 Công ty đã giải quyết cho nghỉ chế độ hưu trí cho 20 cán bộ công nhân lao động có đơn và có đủ điều kiện theo quy định, giải quyết chi trả thôi việc theo đơn cho 30 người. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất