Cục Hàng hải Việt Nam phát hiện sai phạm nhưng không xử lý?

 Đức Sơn

Phát hiện nhiều sai phạm nhưng không tiến hành xử lý theo quy định. Bùng nhùng trong việc, bố trí nhân sự, chồng chéo trong việc tổ chức, phân công nhiệm vụ tham mưu, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về an toàn, an ninh… Đó là hàng loạt tồn tại, thiếu sót tại Cục Hàng hải Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Cục Hàng hải Việt Nam phát hiện sai phạm nhưng không xử lý?

Trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam tại đường Phạm Hùng, Hà Nội.

Bùng nhùng bố trí nhân sự

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết, tại Cục Hàng hải Việt Nam còn chồng chéo trong việc tổ chức, phân công nhiệm vụ tham mưu, thực hiện  công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về an toàn, an ninh và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu biển.

Đồng thời, Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. 

Về công tác sắp xếp, bố trí lực lượng, còn 9/25 Cảng vụ hàng hải gồm Thái Bình, Nam Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Thuận, Đồng Tháp, Mỹ Tho, An Giang, Cà Mau… chưa được phân công biên chế công chức thanh tra để thực hiện công tác tham mưu và tiến hành thanh tra chuyên ngành theo quy định.

9 Cảng vụ hàng hải cũng chưa bố trí công chức tại các phòng tham mưu thuộc Cục Hàng hải Việt Nam để phân công, bố trí làm công tác thanh tra chuyên ngành hàng hải của Cục Hàng hải Việt Nam.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng chưa làm thủ tục chuyển ngạch thanh tra viên sang làm chuyên viên đối với thanh tra viên khi thay đổi công việc từ thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam sang vị trí việc làm chuyên viên tại Phòng tổ chức cán bộ theo quy định.

Cục này thực hiện chế độ đối với các thanh tra viên khi được điều động, bổ nhiệm làm giám đốc các Cảng vụ hàng hải  chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Cơ chế hoạt động của các Cảng vụ hàng hải không rõ ràng, là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý được giao, được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nhưng đang áp dụng cơ chế tài chính của đơn vụ sự nghiệp công lập. Mặc dù đến nay đã được phê duyệt vị trí việc làm công chức song chủ yếu người làm việc hiện nay đều là viên chức.

Ngoài ra, còn có sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung tổ chức, chức danh và hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành hàng hải giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Phát hiện nhiều sai phạm nhưng không xử lý

Về hoạt động thanh tra, theo thông tin của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam chỉ giao kế hoạch kiểm tra, không phê duyệt và giao kế hoạch thanh tra cho một số Cảng vụ hàng hải là chưa phù hợp với chức năng của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Cảng vụ hàng hải Đồng Nai, Đà Nẵng chưa lập, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quý, tháng, tuần.

Việc thực hiện công tác thanh tra cũng gặp nhiều vi phạm, thiếu sót như: Việc triển khai hình thức thanh tra độc lập chưa có sự hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thống nhất của Cục Hàng hải Việt Nam đối với các Cảng vụ hàng hải, có nơi chưa thực hiện; Các quyết định phân công thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập chưa xác định rõ thời gian thanh tra theo quy định.

Thanh tra viên được phân công tiến hành thanh tra độc lập chưa lập kế hoạch báo cáo người quyết định phân công trước khi tiến hành thanh tra theo quy định.

Đáng chú ý, một số trường hợp khi tiến hành thanh tra, thanh tra viên phát hiện vi phạm của đối tượng thanh tra nhưng chưa xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật mà chủ yếu yêu cầu khắc phục vi phạm như cuộc thanh tra công tác quản lý khai thác Cảng xi măng Hải Vân của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân, cuộc thanh tra công tác quản lý khai thác Cảng Hải Sơn.

Tại Cảng vụ Đồng Nai đã có sự thay đổi hình thức thanh tra trong kế hoạch sang hình thức kiểm tra nhưng đơn vị này không báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, quyết định. Trưởng đoàn thanh tra chưa phải công chức…

Còn tại Cảng vụ hàng hải TP HCM, hồ sơ còn chưa thể hiện một số thủ tục theo quy định. Ngoài ra, có một số biên bản kiểm tra tàu biển nước ngoài của Cảng vụ hàng hải TP HCM, Đồng Nai còn thiếu sót, chưa xác định cụ thể hành động kiểm tra việc khắc phục lỗi của các thuyền trưởng theo quy định.

Đáng chú ý, trong 2 năm 2016 - 2017, Cảng vụ hàng hải đã phát hiện, lập biên bản và xử phạt 888 vụ vi phạm, xử phạt tổng số tiền 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, còn một số trường hợp ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quá thời hạn 7 ngày.

Một số biên bản vi phạm hành chính ghi chưa đầy đủ thông tin theo quy định.

Một số vụ việc vi phạm, cơ quan có thẩm quyền quyết định xử phạt chưa áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Một số vụ việc vi phạm người ký biên bản vi phạm hành chính tại mục “Người vi phạm” chưa phù hợp quy định của pháp luật về chủ thể ký biên bản…

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trên trước hết thuộc về lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc các Cảng vụ hàng hải. T

iếp đến là người đứng đầu các bộ phận thanh tra, Tổ chức cán bộ, an toàn của Cục Hàng Hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xây chuồng trại chờ… đền bù!

Xây chuồng trại chờ… đền bù!

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xây dựng chuồng trại chăn nuôi để chờ đền bù khi xây cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Xem nhiều nhất