Cụm thi đua Duyên hải miền Trung tiếp tục ‘đổi mới, đoàn kết, sáng tạo’

Tấn Thành - Chí Đại

Sáng 10/12, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Cụm Duyên hải miền Trung năm 2019 gồm các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Cụm thi đua Duyên hải miền Trung tiếp tục ‘đổi mới, đoàn kết, sáng tạo’

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chào mừng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hầu A Lềnh cho biết, hội nghị tổng kết công tác thi đua giữa các tỉnh trong Cụm thi đua là dịp để đánh giá kết quả công tác trong năm qua, đồng thời để Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá cao vai trò 5 tỉnh trong Cụm thi đua đã có những kết quả đáng khích lệ đóng góp vào thành công chung của cả nước. Như tổng sản phẩm nội địa (GRDP) Quảng Nam tăng 4,7%, Quảng Ngãi 6,7%, Bình Định 33,9%, Phú Yên, 8,32%, Khánh Hòa 6,8%. Thu nhập đầu người Quảng Nam 66 triệu đồng/người, Quảng Ngãi 67,4 triệu đồng/người, Bình Định 45 triệu đồng/người, Phú Yên 43,2 triệu đồng/người và Khánh Hòa 66,83 triệu đồng/người.

Theo Cụm trưởng - ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, trong năm 2019, cả nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Hệ thống MTTQ Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức đợt thi đua đặc biệt và các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam;…

Cụm thi đua Duyên hải miền Trung tiếp tục ‘đổi mới, đoàn kết, sáng tạo’ - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Sự phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp đã tăng cường tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, bằng nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả;… 

MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương với nhiều hình thức và nội dung phong phú, nhất là Chỉ thị 17-CT/TW ngày 4/1/2017 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX…

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, MTTQ các tỉnh Cụm thi đua Duyên hải miền Trung đã tích cực đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thiết thực và tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, với các tổ chức thành viên nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hoạt động hiệu quả.

Các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện. Các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân, kiều bào về thăm quê hương.

Cụm thi đua Duyên hải miền Trung tiếp tục ‘đổi mới, đoàn kết, sáng tạo’ - 2

Ông Trần Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho hay: “Hưởng ứng phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động 40,103 tỷ đồng đạt 381% kế hoạch năm 2019 và phân bổ 41,488 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo trong tỉnh: tặng 6.007 suất quà, xây dựng mới 513 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 172 nhà, hỗ trợ học tập cho 58 học sinh nghèo; vận động thực hiện an sinh xã hội 27,945 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 8 công trình dân sinh…”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá hội nghị giao ban Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên hải miền Trung 2019 cơ bản thành công và đạt nhiều nội dung quan trọng.

Về nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ trong năm 2020, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị một số nhiệm vụ cụ thể như: Triển khai hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp cần quan tâm tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Tiếp tục chăm lo tốt hơn cho người nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, điểm nhấn là tổ chức có kết quả, hiệu quả Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020; các hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần triển khai đồng bộ, nề nếp, thực chất, hiệu quả hơn. Xây dựng kế hoạch và chủ động tham gia tích cực, hiệu quả trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; bầu cử HĐND các cấp và bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa 15…

Cụm thi đua Duyên hải miền Trung tiếp tục ‘đổi mới, đoàn kết, sáng tạo’ - 3

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu hội nghị.

“Sau hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác Mặt trận; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với các cấp Mặt trận và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Mặt trận thời tới”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Dịp này, hội nghị đã thống nhất giới thiệu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2020.  

Cụm thi đua Duyên hải miền Trung tiếp tục ‘đổi mới, đoàn kết, sáng tạo’ - 4

Trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2020 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thoát nghèo từ sinh kế của Mặt trận

Thoát nghèo từ sinh kế của Mặt trận

Trong hành trình “vì người nghèo”, với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những người làm công tác Mặt trận ở Hà Tĩnh đã tìm đến những gia đình nghèo, cận ...

Xem nhiều nhất