‘Cuộc sống như hôm nay nhưng đạo đức xã hội như ngày xưa’

Lê Na - Quốc Định Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khoá VIII, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu lên câu hỏi của đại đa số người Việt: “Ước gì cuộc sống như hôm nay nhưng đạo đức xã hội được như ngày xưa”.

‘Cuộc sống như hôm nay nhưng đạo đức xã hội như ngày xưa’

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Phạm Thế Duyệt những năm qua, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đại bộ phận nhân dân đã ghi nhận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, điều đó thể hiện qua sự tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực kinh tế, nhiều vùng nông thôn đã có nhiều diện mạo mới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được quan tâm, bước đầu đã hạn chế được tiêu cực và đẩy lùi được tình trạng “tiền tệ, hậu duệ, quan hệ rồi mới đến trí tuệ”.

“Sự vào cuộc của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng quyết tâm, hiệu quả, tinh gọn nhưng vẫn giữ vững được mục tiêu, chức năng của mình đã tạo được niềm tin trong nhân dân và tạo được nền tảng vững chắc cho đất nước đi lên”, ông Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh.

Chia sẻ về những vui mừng khi công tác Mặt trận ngày càng được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhất là việc các đồng chí giữ trọng trách cao của Đảng, Nhà nước được phân công trong tổ chức Mặt trận, ông Phạm Thế Duyệt tin tưởng, đây sẽ là nền tảng để tạo sự đột phá trong nhiệm kỳ đại hội IX (2019 - 2024).

Tuy nhiên, điều ông Phạm Thế Duyệt vẫn còn trăn trở khi đứng trước câu hỏi của đại đa số người Việt ngày hôm nay: “Ước gì cuộc sống như hôm nay nhưng đạo đức xã hội được như ngày xưa”, điều đó đòi hỏi MTTQ cùng với Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội cùng đồng tâm phối hợp hành động để xây dựng lòng tin với nhân dân để không bỏ sót sức mạnh, trí tuệ của các tầng lớp, các giai cấp trong toàn xã hội, từ đó góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Làm được như vậy thì đất nước mới phát triển nhanh, vững vàng và loại bỏ được những quan điểm, luận điệu chống lại đường lối của Đảng”, ông Phạm Thế Duyệt mong mỏi.

Đề cao công tác dân vận trong Mặt trận, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, Mặt trận hôm nay cần góp phần mạnh mẽ, tập trung để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó công tác dân vận của Mặt trận phải thực sự là chỗ dựa cho Đảng.    

Muốn như vậy, Mặt trận phải tập trung hậu thuẫn cho Đảng về việc chỉnh đốn Đảng để Đảng mãi mãi là Đảng của nhân dân.    

Cùng với đó, đất nước phải tạo sự bứt phá để không kém, thua với các nước.    

Đổi mới hoạt động Mặt trận phải vững chắc, trong đó ông Phạm Thế Duyệt cho rằng, cách làm mới phải phát huy được dân chủ, trí tuệ đặc biệt là phát huy dân chủ của nhân dân và không hình thức hóa để góp phần vào sự nghiệp chung.    

UBTƯ MTTQ Việt Nam phải lấy được hết ý kiến của các cụ, các vị, ai cũng có những đóng góp tâm huyết của mình góp ý kiến cho hoạt động của Mặt trận, từ đó Đoàn Chủ tịch tập hợp được những ý kiến quan trọng, tâm huyết.        

Trong bối cảnh tình hình kinh tế phát triển nhanh trong thời gian qua, người làm Mặt trận cũng cần quan tâm tới khoa học công nghệ 4.0.    

Cũng theo nguyên Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, thời gian qua, việc xử lý tham nhũng tiêu cực mặc dù đã có những kết quả tốt nhưng vẫn không thể yên tâm chính vì vậy đòi hỏi sự vào cuộc của MTTQ và toàn thể nhân dân, trong đó Mặt trận phải là người đóng vai trò đại diện, kết nối nhân dân, huy động sự vào cuộc của nhân dân.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất