Đã đến lúc cần một nghị quyết mới về tam nông

M.Loan

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị về tam nông tổ chức hôm nay, 19/1.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW Trần Anh Tuấn cho biết: Qua đánh giá cho thấy sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt được mức khá cao (2,94%/năm), chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn.

Điểm nhấn được ông Anh nhắc đến là kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng 8,17%/năm, cán cân thương mại liên tục xuất siêu, nông sản Việt Nam có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam thành một trong những cường quốc nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng cho biết trên cơ sở báo cáo tổng kết của 28 Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của 63 tỉnh, thành phố, 26 báo cáo chuyên đề khoa học, kết quả khảo sát, làm việc với một số Bộ, ngành, địa phương, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành dự thảo lần thứ 4 báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết và đã gửi xin ý kiến các tỉnh, thành phố, các Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết 26 đề ra đến năm 2020 đạt và vượt như: Thu nhập của người dân nông thôn tăng 4,5 lần so với năm 2008 (mục tiêu là trên 2,5 lần); Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 62,4% (mục tiêu là khoảng 50%), đến năm 2021 đã đạt 68,2%; Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn bình quân giảm 1,21%/năm (mục tiêu là giảm 1 - 1,5%/năm).

Tuy nhiên, ông Hưng cho biết, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp có xu hướng giảm, sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ; chất lượng, hiệu quả và tính bền vững chưa cao; ứng dụng khoa học công nghệ còn thấp…

Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân và người dân nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

“Nông dân, người dân nông thôn là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển; là lực lượng quyết định sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới phồn vinh”- ông Nguyễn Duy Hưng nói.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Từ khi có Đảng ra đời thì nông nghiệp, nông dân là vấn đề chiến lược, luôn được Đảng, nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Nhấn mạnh nông nghiệp trong nhiều năm liền được nhắc đến như là trụ đỡ của nền kinh tế. Thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới mà chúng ta đạt được trong thời gian vừa qua, ông Thưởng cũng chỉ ra rằng, trong bối cảnh tình hình trong đất nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chủ trương hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà Đại hội XIII đề ra đòi hỏi phải tăng cường thêm nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp mạnh mẽ mới để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Thưởng cho rằng, đến thời điểm này đã chín muồi để tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và cũng là thời điểm để có thể ban hành một Nghị quyết mới của BCH Trung ương về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Do đó, đối với Nghị quyết mới, ông Thưởng yêu cầu, cần tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Giải quyết tốt những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là yếu tố quan trọng mang tính tiền đề để đất nước đạt mục tiêu mà Đại hội XIII đặt ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết 26, nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1,5 năm, với những thành tựu to lớn, toàn diện và lịch sử. Thu nhập bình ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh, bình quân giảm khoảng 1,5%/năm. Thị trường tiêu thụ nông sản được mở rộng cả trong và ngoài nước, tận dụng cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đáng chú ý, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tuy được triển khai chưa lâu nhưng đã đạt được kết quả tích cực ở nhiều địa phương.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất