Đà Nẵng: Yêu cầu một doanh nghiệp trả nợ ngân sách hơn 30 tỷ đồng

Theo Dantri

Thanh tra TP Đà Nẵng đã kiến nghị UBND thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng thực hiện nộp và lập thủ tục thanh toán hơn 30 tỷ đồng vào ngân sách.

Đà Nẵng: Yêu cầu một doanh nghiệp trả nợ ngân sách hơn 30 tỷ đồng

Họp công bố kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (ảnh: Thanh tra TP Đà Nẵng).

Khoản tiền trên bao gồm các khoản nợ ngân sách nhà nước và khoản thanh lý các tài sản không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhà nước này chuyển sang cổ phần hoá.

Cụ thể, theo kết luận Thanh tra số 282/KL-TTTP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng, trong quá trình cổ phần hóa DN nhà nước nói trên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót sau: Đến thời điểm kết thúc hoạt động, Công ty chưa thực hiện thanh toán và hoàn trả các khoản tạm ứng đền bù chưa chi hết cho Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, chưa kịp thời nộp ngân sách nhà nước (NSNN) các khoản phải nộp trả NSNN như tiền sử dụng đất, tiền thanh lý các tài sản không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, tiền phân phối lợi nhuận...

Kết luận thanh tra đã kiến nghị UBND thành phố phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính và giá trị phần vốn nhà nước thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, yêu cầu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng thực hiện nộp và lập thủ tục thanh toán đầy đủ số tiền hơn 30 tỷ đồng vào NSNN theo quy định gồm các khoản nợ NSNN và khoản thanh lý các tài sản không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện bàn giao các tài sản không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất