Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII họp phiên trù bị

Tấn Thành

Sáng 11/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên trù bị, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam, với 347 đại biểu.

Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy điều hành thông qua chương trình làm việc phiên trù bị.

Tại phiên họp này, các đại biểu dự Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 vị, trong đó có Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh. Đại biểu cũng đã bầu Đoàn thư ký gồm 3 vị.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Tại đây, các đại biểu cũng đã thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức. Theo đó, Chương trình Đại hội phiên chính thức làm việc trong 2 ngày, 12 và 13/10/2020.

Đại hội lần này sẽ thực hiện 4 nội dung chính gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp trù bị.
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp trù bị.

Dự kiến Đại hội lần thứ XXII sẽ bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 53 người. Về nhân sự, dự kiến giới thiệu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII có 60 vị, có số dư 7 vị (tỷ lệ 13,2%) đảm bảo theo quy định.

Về nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đến thời điểm này đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước. Các Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục ứng cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất