Đại hội Mặt trận phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Duy Hưng

Đó là một trong những nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chiều ngày 20/6, để duyệt chương trình, nội dung, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội Mặt trận phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong tham dự buổi làm việc...

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định báo cáo với lãnh đạo Mặt trận Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo đó, sau khi hoàn thành công tác tổ chức đại hội Mặt trận cấp xã, cấp huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã và đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận cấp tỉnh. Trong đó, đã hoàn thành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm; đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban, nhân sự Ban thường trực khóa mới; đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam; chuẩn bị các tham luận; dự thảo nghị quyết. Nội dung các báo cáo; số lượng, cơ cấu thành phần nhân sự đều đảm bảo theo hướng dẫn của Mặt trận Trung ương.

Tại buổi làm việc, đại diện các Ban chuyên môn thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định đã dành thời gian nhận xét đồng thời đóng góp nhiều nội dung cụ thể giúp MTTQ Việt Nam hoàn thiện công tác chuẩn bị, nhất là việc chuẩn bị báo cáo chính trị sao cho vừa đảm bảo tính khái quát vừa làm nổi bật những hoạt động, những kết quả công tác Mặt trận mang “màu sắc Nam Định”; nhất là trong công tác đoàn kết, tập hợp tôn giáo; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới; đảm bảo chính xác, thống nhất về ngôn từ, thuật ngữ;  khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị...   

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cảm ơn Tỉnh ủy Nam Định đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác Mặt trận ở địa phương; quan tâm chỉ đạo công tác Đại hội Mặt trận các cấp ở địa phương; HĐND, UBND các cấp trong tỉnh luôn phối hợp, tạo các điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả.

Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tiếp thu các ý kiến đóng góp, cụ thể hóa trong công tác chuẩn bị.

Đối với chương trình tổ chức đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh những nội dung nào thuộc về nguyên tắc thì cần phải đảm bảo đầy đủ. Đồng thời đề nghị Mặt trận tỉnh trong đại hội lần này cần bổ sung nội dung phát biểu của thường trực UBND tỉnh tại đại hội, qua đó giúp đại hội biết được đánh giá của chính quyền về vai trò, vị trí của Mặt trận; về kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và Mặt trận; chú trọng việc chuẩn bị, đảm bảo các tham luận tại đại hội có chất lượng.

Liên quan đến việc chuẩn bị các văn kiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh lưu ý tiêu đề báo cáo chính trị phải bám sát chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu chung của tỉnh; phần đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân, hoạt động của các tổ chức thành viên cần có sự hiệp y, thống nhất. Việc đánh giá kết quả các phong trào phải gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của địa phương; việc gì do Mặt trận chủ trì, việc gì Mặt trận phối hợp thực hiện phải thể hiện rõ. Đặc biệt báo cáo phải nêu được các giải pháp khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước, giải pháp nào Mặt trận chủ trì, giải pháp nào Mặt trận phối hợp thực hiện cũng cần được làm rõ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý MTTQ tỉnh phải chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền trước và sau đại hội; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí ở Trung ương, qua đó giúp hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân hiểu biết hơn về về đại hội, về vị trí, vai trò, kết quả hoạt động của Mặt trận; để dịp tổ chức đại hội thực sự là sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, chung sức xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất