: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:29 22/09/2019

[ẢNH] Mặt trận - cây cầu nối vững chắc

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm (từ 18 đến 20/9/2019), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp.

[ẢNH] Mặt trận - cây cầu nối vững chắc

Khai mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX.

MTTQ Việt Nam - nơi tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài với Đảng và Nhà nước. Phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã ghi lại những hình ảnh đẹp phản ánh niềm tự hào, tin tưởng và trách nhiệm của các đại biểu làm công tác Mặt trận, ra sức đóng góp hết sức mình để tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

[ẢNH] Mặt trận - cây cầu nối vững chắc - 1

 [ẢNH] Mặt trận - cây cầu nối vững chắc - 2

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội. 

[ẢNH] Mặt trận - cây cầu nối vững chắc - 3

Ra mắt UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

[ẢNH] Mặt trận - cây cầu nối vững chắc - 4

Các đại biểu, người dân và du khách đến xem biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội thành công.

Quang Vinh