Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Trung HiếuẢnh: Quang Vinh

Sau 5 phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã thực hiện được cơ bản những nhiệm vụ theo chương trình được Đại hội thông qua. Chiều nay, (ngày 20/9), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX long trọng tổ chức phiên bế mạc.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Tham dự phiên bế mạc có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan ngoại giao.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 1

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội.

Tại phiên bế mạc, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm. Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao cho UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX tổng hợp gửi kiến nghị đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đề nghị Đại hội giao cho UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX tiếp thu cụ thể và thực hiện trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm để triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội.

>> Mặt trận luôn đồng hành cùng Chính phủ

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo đó Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Tại Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Khóa IX.

>> Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cụ, các vị, các đồng chí, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn “chân thành cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm, giới thiệu, hiệp thương cử chúng tôi tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019 - 2024”. 

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 3

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Khẳng định đây là vinh dự to lớn, song cũng là trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao phó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ trước. Nghiên cứu, triển khai hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn chân thành lắng nghe, giữ mối liên hệ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kinh nghiệm của mỗi người, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao; không ngừng học hỏi, rèn luyện và hành động, xứng đáng là đại biểu tiêu biểu đại diện của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan Nhà nước, sự đồng tâm, hiệp lực của các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận ở hơn 100 ngàn khu dân cư trong cả nước và đặc biệt là sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đồng bào trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài.

>> Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024  

Tiếp sau, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn đã đọc lời kêu gọi của Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà lưu niệm các vị trong Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch khóa VIII không tiếp tục tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX.

Cảm ơn, tặng quà lưu niệm các vị trong Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực khóa VIII không tiếp tục tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam được khẳng định trong xã hội. Trong kết quả chung đó có phần đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm và hiệu quả của các cụ, các vị, các đồng chí trong UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VIII.

"Do điều kiện tuổi tác, sức khoẻ, do thay đổi công việc, yêu cầu công tác, có 115 vị không tiếp tục tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX. Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX xin trân trọng ghi nhận những công lao, đóng góp của các cụ, các vị, các đồng chí đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy không trực tiếp tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX, nhưng với kinh nghiệm, uy tín của mình, Đại hội tin tưởng và mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của MTTQ Việt Nam".

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất