Bình Thuận: Đại hội MTTQ huyện Hàm Thuận Nam

Lý Nam

Trong 2 ngày 22 và 23/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bình Thuận: Đại hội MTTQ huyện Hàm Thuận Nam

Đoàn Chủ tịch  MTTQ huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự Đại hội có bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Minh, Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam cùng 205 đại biểu tham dự. 

Quyết tâm “ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chung tay xây dựng quê hương Hàm Thuận Nam giàu mạnh”, nhiệm kỳ qua. Ủy ban MTTQ huyện Hàm Thuận Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trong huyện Hàm Thuận Nam.

Trong 5 năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện tiếp tục được củng cố, tăng cường và mở rộng, hoạt động có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 

Đặc biệt trong những năm gần đây, cuộc vận động đã gắn với phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thị trấn đang xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị, trên 95% số hộ gia đình văn hóa, cuối năm 2018 có 41/56 khu dân cư công nhận chuẩn thôn, khu phố văn hóa. 

Quỹ “Vì người nghèo”vận động được 4.150 triệu đồng. Hộ nghèo giảm còn 2,17%. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 1.594.000.000đồng, xây mới và sửa chữa 45 căn nhà. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Có 18.902 cử tri tham gia tiếp xúc đại biểu quốc hội, tỉnh, huyện với 2.424 ý kiến thiết thực.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam nhiệm kỳ 2019-2024: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc,chung tay xây dựng quê hương Hàm Thuận Nam giàu mạnh. 

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vũng quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bình Thuận: Đại hội MTTQ huyện Hàm Thuận Nam - 1

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận  đã đề nghị, trong 5 năm tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. 

Không ngừng đối mới nội dung và phương thức hoạt động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, gây mất ổn định về an ninh trật tự, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. 

Triển khai có kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Vì người nghèo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và củng cố tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 85 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Tô Thị Xuân Thủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất