: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:58:20 17/06/2019

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để tạo nên thành công của Đại hội

Chiều ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh duyệt Đại hội MTTQ tỉnh Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và duyệt Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để tạo nên thành công của Đại hội

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi duyệt đại hội MTTQ tỉnh Thái Bình.

Báo cáo tiến độ Đại hội MTTQ tỉnh, ông Đặng Thanh Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cho biết: Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam. Hầu hết các vị tham gia Ủy ban đều đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia thảo luận, góp ý, quyết định những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, góp phần triển khai thực hiện kết quả 5 chương trình hành động do Mặt trận tỉnh đề ra.

Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày càng được đổi mới theo hướng thiết thực và cụ thể, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phần lớn các vị Ủy viên MTTQ Việt Nam đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận để quyết định những nội dung quan trọng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

“Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Đổi mới – Phát triển”, báo cáo chính trị Đại hội tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh, bền vững. Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 23, 24/7/2019.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để tạo nên thành công của Đại hội - 1

 Ông Đặng Thanh Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cấp xã, cấp huyện tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp; hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với thành phần, số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện, tính kế thừa, tính tiêu biểu, tính thiết thực. Ủy viên MTTQ cấp xã khóa mới có 4.220 Ủy viên, tỷ lệ người ngoài Đảng đạt 29,1%, cấp huyện đạt 28,7%.

Với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh, Chương trình hành động MTTQ tỉnh đã thực hiện toàn diện, hiệu quả trong đó có nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực triển khai sáng tạo, đạt kết quả nổi bật, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

“Với những nỗ lực phấn đấu liên tục và đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhiệm kỳ qua MTTQ tỉnh Bắc Ninh được Chính phủ tặng cờ thi đua, UBT Ư MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua và trên 450 tập thể, cá nhân trong hệ thống Mặt trận được Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen; trên 500 cá nhân được UBTƯ MTTQ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Lợi nói.
Dự kiến, Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 – 19/7.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để tạo nên thành công của Đại hội - 2

Ông Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường trực MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết: Để Đại hội MTTQ tỉnh Thái Bình và tỉnh Bắc Ninh thành công, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và các tổ chức thành viên. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh cần tiếp tục tiếp thu ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để đưa vào xây dựng báo cáo cho chất lượng, đảm bảo đánh giá đúng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thời gian qua, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng mà Tỉnh ủy hai tỉnh đã đề ra.

“Về đề án nhân sự, tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, gắn với chỉ đạo của Trung ương. Cơ cấu nhân sự của Mặt trận rất rộng rãi, nhiều thành phần khác nhau nên Mặt trận các tỉnh cần tập hợp được những người có uy tín, tiêu biểu thực sự để tham gia.Về công tác tuyên truyền Đại hội, cần phối hợp chặt chẽ với các báo đài ở Trung ương và địa phương để tích cực tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội”, ông Hầu A Lềnh chia sẻ.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để tạo nên thành công của Đại hội - 3

Quang cảnh buổi duyệt đại hội MTTQ tỉnh Thái Bình.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để tạo nên thành công của Đại hội - 4

Quang cảnh buổi duyệt đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Tuệ Phương
Ảnh: Quang Vinh