Chăm lo cho dân

Quốc Định (thực hiện)

TP Hồ Chí Minh luôn được đánh giá là địa phương đầu tàu của cả nước về nhiều lĩnh vực, trong đó các kết quả hoạt động của các cấp Mặt trận TP đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả MTTQ Việt Nam. Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), bà Tô Thị Bích Châu- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã có nhiều chia sẻ về công tác Mặt trận.

­­­

Chăm lo cho dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao quà hỗ trợ người nghèo.

PV: Nhìn lại một nhiệm kỳ 5 năm đã qua, bà có thể cho biết những dấu ấn nổi bật trong công tác Mặt trận ở thành phố - một đơn vị luôn được đánh giá là đầu tàu của cả nước trên nhiều lĩnh vực?

Bà Tô Thị Bích Châu: 5 năm qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được Mặt trận TP HCM phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về địa bàn dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thực tiễn, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu; huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP HCM.

Với phương châm “lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”đã phát huy vai trò tự quản của người dân, chất lượng cuộc sống và đời sống văn hóa tinh thần, các quy tắc ứng xử văn hóa được nâng cao, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu.

Việc lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” vào nội dung cuộc vận động đã và đang là các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động ở cơ sở, từ đó nhiều mô hình, cách làm hay, có hiệu quả được nhân rộng.

Cũng từ những hoạt động trên, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt - việc tốt, “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên các hoạt động đoàn kết nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp của TP HCM phối hợp với chính quyền tổ chức lễ ra quân thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước, được sự đồng tình và hưởng ứng của nhân dân TP, qua 6 tháng thực hiện, đã có trên 1.200 công trình, mô hình đã được đăng ký, triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân về ý thức mua sắm hàng Việt. Cuộc vận động còn mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm, sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng ngày càng cao, mẫu mã ngày càng đa dạng, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Qua khảo sát cho thấy, khuynh hướng chọn dùng hàng sản xuất trong nước ngày càng gia tăng, có hơn 80% người tiêu dùng trên địa bàn TP ưu tiên mua sắm hàng Việt.

MTTQ TP HCM còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”, gắn với tuyên truyền vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” nay là Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” với nhiều hình thức vận động sáng tạo. Qua 5 năm, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP đã vận động được trên 209 tỷ đồng và thực hiện chăm lo với số tiền trên 186 tỷ đồng.

Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, toàn TP HCM đã vận động được trên 900 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, như: Hỗ trợ phương tiện làm ăn, trợ vốn không tính lãi, mở rộng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, trợ vốn học nghề, xây dựng nhà tình thương. Ngoài ra, còn rất nhiều các hoạt động chăm lo của các tổ chức thành viên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP, báo, đài, các tổ chức tôn giáo và nhiều mô hình tương trợ trong cộng đồng tại cơ sở được hình thành và hoạt động rất có hiệu quả; góp phần cùng với TP hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2016-2020 trước hạn 2 năm.

Để phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, MTTQ TP HCM đã đặt ra những mục tiêu nào, thưa bà?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo sự chuyển biến thực sự trong đổi mới nội dung phương thức tập hợp vận động nhân dân, hướng mạnh về cơ sở.

Cụ thể, phấn đấu hàng năm, MTTQ Việt Nam TP đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc toàn diện; 80% trở lên Mặt trận quận, huyện, phường, xã, thị trấn đạt danh hiệu xuất sắc; 90% Ban Công tác Mặt trận đạt loại xuất sắc. Không có đơn vị yếu kém. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động xây dựng 1.000 khu dân cư sạch đẹp. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP tập trung tổ chức các cuộc giám sát ở những lĩnh vực mà người dân quan tâm và bức xúc, trong đó phường, xã, thị trấn tổ chức giám sát ít nhất từ 1 đến 2 cuộc; quận, huyện từ 2 đến 3 cuộc, TP từ 3 đến 5 cuộc.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 150 tỷ đồng để góp phần cùng với các tổ chức thành viên chăm lo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, Vùng 5 Hải quân, các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Đối với Quỹ “Vì người nghèo” cả nhiệm kỳ phấn đấu đạt 625 tỷ đồng, góp phần cùng với TP thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, bà có kỳ vọng gì để gửi tới Đại hội?

- Đại hội lần thứ IX của MTTQ Việt Nam diễn ra trong thời điểm lịch sử quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Vì thế, MTTQ Việt Nam phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới”, tôi mong rằng, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, cần đổi mới các kỳ họp của Đoàn Chủ tịch, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Mặt trận các cấp để tham gia góp ý, phản biện, trao đổi đối với những vấn đề mang tính thời sự, những vấn đề quan trọng, nhạy cảm trước khi cấp ủy Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp họp, ban hành thành các chủ trương, chính sách. Đồng thời cần hoàn thiện chủ trương, chính sách, các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận có hiệu quả, thiết thực.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cần xác định rõ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam nói chung và về chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam nói riêng thực sự là một chủ thể, có tiếng nói độc lập đại diện cho nhân dân để giám sát, phản biện đối với việc xây dựng, thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam được thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế, biện pháp để cho các kiến nghị của MTTQ Việt Nam phải được các cơ quan chủ quản có liên quan trả lời, phúc đáp một cách thực chất, đầy đủ và thỏa đáng, tránh việc đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn bà!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất