: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 13/05/2019

Củng cố niềm tin của nhân dân qua giám sát, phản biện xã hội

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo cho biết: Trong nhiệm kỳ 2014-2019, qua kênh giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, nhiều vướng mắc nảy sinh được xem xét tháo gỡ kịp thời, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, phát huy dân chủ của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Củng cố niềm tin của nhân dân qua giám sát, phản biện xã hội

Hội nghị phản biện do UBMTTQ Quận Thanh Xuân tổ chức.

Theo đó, hoạt động giám sát của MTTQ quận đã được quan tâm, chú trọng, đi vào chiều sâu, phối hợp nhuần nhuyễn các phương thức giám sát: Phối hợp giám sát với Thường trực HĐND. Vận động nhân dân giám sát và giám sát độc lập của Mặt trận. Giám sát thông qua hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Hoạt động phối hợp giám sát với Thường trực HĐND được thực hiện thường xuyên, từ năm 2014 đến nay đã phối hợp hơn 31 chuyên đề trong các lĩnh vực công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, cải cách hành chính... của UBND quận, phường và các đơn vị chuyên môn; tham gia giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nội chính quận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức 9 đoàn giám sát độc lập tiến hành giám sát UBND quận và 11 phường về các lĩnh vực liên quan đến đời sống dân sinh góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch, phối hợp với UBND, tổ chức 8 hội nghị phản biện xã hội đối với các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của quận, các Đề án của UBND quận, kết quả thực hiện Nghị quyết số 2 của HĐND quận về quản lý đất công, đất nông nghiệp. Ủy ban MTTQ 11 phường đã tổ chức 55 hội nghị phản biện xã hội đối với các chuyên đề, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của UBND phường... Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là tập trung giám sát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ dân sinh. Giám sát việc thu và sử dụng các loại quỹ đóng góp của nhân dân...

Cùng với những hoạt động trên, MTTQ quận và cơ sở cũng đã chủ động tích cực cùng chính quyền các cấp quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Thông qua phối hợp tiếp dân, phối hợp với Thường trực HĐND giám sát quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đã góp phần giúp chính quyền quan tâm giải quyết được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Đặc biệt, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường đã phát huy được vai trò và có hiệu quả. Ban Thanh tra nhân dân qua giám sát 1.380 vụ việc, đã phát hiện 260 vụ việc vi phạm, kiến nghị với chính quyền và các cơ quan chức năng giải quyết 256 vụ việc và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời 238 vụ việc. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường đã tập trung giám sát các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, vốn đóng góp của cộng đồng để xây dựng, sửa chữa trụ sở UBND phường, cải tạo, nâng cấp đường, ngõ, hệ thống thoát nước, xây dựng nhà văn hoá, nhà hội họp, trường học, các công trình phúc lợi. Những năm qua, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 600 dự án, phát hiện sai phạm 110 dự án và đề nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước 310 triệu đồng và 1531m2 đất, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận.

“Thông qua giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận đã phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến các lĩnh vực, góp phần cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của quận nói chung và công tác xây dựng chính quyền nói riêng. Những ý kiến, kiến nghị đề xuất trực tiếp với đoàn giám sát, với Thường trực HĐND. Nhiều vướng mắc nảy sinh được xem xét tháo gỡ kịp thời, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, phát huy dân chủ của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân” – ông Khổng Minh Thảo nhấn mạnh.  

Hải Nhi