Đại hội đại biểu Mặt trận thị xã Điện Bàn lần thứ IX

Tấn Thành - Chí Đại

Ngày 15/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Đại hội đại biểu Mặt trận thị xã Điện Bàn lần thứ IX

Ông Võ Xuân Ca tặng quà cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận từ thị xã đến cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức liên minh chính trị, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã. 

Nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Mặt trận tổ quốc thị xã vận động nhân dân dân hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương;… Vận động trên 4,5 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, thông qua nguồn quỹ này, đã kịp thời hỗ trợ sửa chữa và xây mới trên 100 ngôi nhà đại đoàn kết, 824 trường hợp được hỗ trợ sản xuất, chữa bệnh hiểm nghèo, học tập, trợ cấp khó khăn. 

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn đã giám sát 19 cuộc ở 24 đơn vị, UB MTTQ Việt Nam xã, phường giám sát 139 cuộc ở 143 đơn vị.

Đại hội đại biểu Mặt trận thị xã Điện Bàn lần thứ IX - 1

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn tặng cờ Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu tại Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, đồng thời đề ra mục tiêu và nội dung, giải pháp cụ thể hóa … chương trình hành động của MTTQ thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 55 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Phan Ngọc Hải được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất