: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:03:38 16/03/2019

Đắk Lắk: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Tiến

Ngày 15/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đắk Lắk: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Tiến

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tiến nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ phường Tân Tiến đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế... 

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường đã vận động được hơn 580 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 17 nhà Đại đoàn kết; cấp 5.975 kg gạo dịp Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo; thăm hỏi gia đình gặp hoạn nạn, bệnh hiểm nghèo gần 30 triệu đồng. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền luôn được Mặt trận phường chú trọng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tiến tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; mỗi Ban công tác Mặt trận tổ dân phố phấn đấu xây dựng ít nhất 1 mô hình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đại hội đã hiệp thương cử 34 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tiến nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Lê Thị Ánh Ngọc tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024.                              

Hà Lê