Đồng bào Công giáo Việt Nam góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh tin tưởng đồng bào Công giáo Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp bước truyền thống yêu nước của cha ông, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu 10 chữ “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng bào Công giáo Việt Nam góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tham luận với chủ đề đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục truyền thống yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (Ủy ban ĐKCG Việt Nam), bày tỏ, người Công giáo Việt Nam ý thức được trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước. Trước hết là ý thức chấp hành Pháp luật của nhà nước, và không chỉ đóng góp cho sự phát triển chung chung.

Ngày nay, Ủy ban ĐKCG Việt Nam đã và đang vận động đồng bào Công giáo tham gia xây dựng đất nước theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo phát triển dung hòa 3 lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa xã hội và Môi trường.

Trong phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo hưởng ứng chủ trương dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cùng với thâm canh cây lúa, phát triển hoa màu, cây dược liệu; nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại nhiều địa phương trong cả nước, đồng bào Công giáo tích cực đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư vốn, tranh thủ các nguồn vốn vay của nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại VAC, VACR.

Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo Việt Nam đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động. Nhiều gia đình Công giáo sẵn sàng tháo rỡ hàng rào, thu hoạch cây lấy gỗ, cây ăn quả sớm, để hiến đất mở rộng đường nông thôn; đóng góp công sức xây dựng kênh mương, nhà văn hóa thôn và các cơ sở hạ tầng khác theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020, các vị linh mục, Ban hành giáo và bà con ở các giáo xứ, giáo họ cùng với cộng đồng dân cư dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường tại các hộ gia đình và địa bàn công cộng; huy động nhân dân nói chung và đồng bào có đạo nói riêng làm tổng vệ sinh khu phố, ấp, làng, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

“Là người đại diện tổ chức, tôi ý thức được vai trò và trách nhiệm của tổ chức này đối với phong trào. Tôi tin tưởng rằng đồng bào Công giáo Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp bước truyền thống yêu nước của cha ông, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu 10 chữ “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””, Linh mục Trần Xuân Mạnh bày tỏ.

Trung Hiếu
Ảnh: Quang Vinh

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất