Hà Tĩnh: Hoàn thành đại hội MTTQ thị xã Kỳ Anh

Hạnh Nguyên

Sau gần 2 ngày (14 và 15/5), Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ II nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Nhiệm kỳ qua (2014-2019), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, MTTQ từ thị xã đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng, phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh: Hoàn thành đại hội MTTQ thị xã Kỳ Anh

Sau gần 2 ngày làm việc tập trung, hiệu quả, đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh đã thành công tốt đẹp.

Các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động được đông đảo nhân dân hưởng ứng và ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thông qua MTTQ, nhân dân đã phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân kê khai và nhận tiền bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển. Đến nay, thị xã Kỳ Anh đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường cho 16.488 đối tượng bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 452,512 tỷ đồng.

Theo thống kê, MTTQ các cấp ở thị xã Kỳ Anh đã vận động nhân dân xây dựng được 346 mô hình kinh tế, thành lập được 42 tổ hợp tác, hợp tác xã, 469 doanh nghiệp; vận động nhân dân hiến 25.810 m2 đất, 9.575 m2 tường rào, bê tông. Nhựa hóa hơn 55 km đường giao thông, 24,926  km mương thoát nước, 36,5 km kênh mương nội đồng. Xây dựng hơn 57 km đường điện thắp sáng, nâng cấp, xây dựng mới 12 nhà văn hóa. 

Xây dựng được 4 khu dân cư kiểu mẫu, 65 vườn mẫu đạt chuẩn, cải tạo 677 vườn tạp, trồng hàng trăm km đường hoa. Huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng kinh phí 37,209 tỷ đồng. Đến nay, xây dựng đô thị loại III đạt 51/59 tiêu chí, 3/5 xã đạt chuẩn NTM, xây dựng 22 tuyến đường đạt chuẩn văn Minh đô thị.

Hà Tĩnh: Hoàn thành đại hội MTTQ thị xã Kỳ Anh - 1

Ông Nguyễn Thế Anh (đứng) tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh.

Đại hội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả của MTTQ thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Thời gian tới, MTTQ thị xã Kỳ Anh tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình dân cư, dư luận xã hội, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội… Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động”.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 54 vị vào ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh khóa II. Ông Nguyễn Thế Anh tiếp tục được các ủy viên Ủy ban MTTQ cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất