: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:45:20 20/06/2019

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam lần thứ 14

Sáng 20/6, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và thảo luận góp ý (lần cuối) các nội dung văn kiện trình Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam lần thứ 14

Quang cảnh hội nghị.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị. Đến dự có, ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cùng các đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận cùng cấp, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đối với Đại hội Mặt trận tỉnh Quảng Nam, đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cơ bản chuẩn bị xong nội dung văn kiện, đề án đại biểu dự đại hội và đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X. Đại hội được tổ chức vào ngày 16 và 17/7/2019.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh Quảng Nam đã chủ trì triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; phối hợp tổ chức “diễn đàn nhân dân” góp ý cán bộ, công chức và hội nghị “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân địa phương.

Theo báo cáo, tính đến tháng 6/2019, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của 204 xã toàn tỉnh là 14,16 tiêu chí/xã; có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mặt trận các cấp chủ trì, hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức thành viên phân công giúp đỡ trên 1.000 hộ thoát nghèo; vận động 1.427 hộ đăng ký thoát nghèo theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh. Quỹ vì người nghèo toàn tỉnh vận động đạt 5,6 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng 63 nhà Đại đoàn kết và triển khai thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, cứu trợ;…

Dịp này, ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo trước hội nghị về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tấn Thành - Chí Đại