Hướng tới đại hội MTTQ Việt Nam các cấp: Chú trọng chất lượng cán bộ

Tuệ Phương (thực hiện)

Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ tỉnh Bến Tre sẽ được tiến hành trong tháng 6/2019. Trong bất kỳ nhiệm vụ công tác nào, con người cũng đóng vai trò then chốt và MTTQ tỉnh Bến Tre chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ có học vấn cao, qua đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Đó là khẳng định của ông Trần Dương Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre với PV báo Đại Đoàn Kết.

Hướng tới đại hội MTTQ Việt Nam các cấp: Chú trọng chất lượng cán bộ

Ông Trần Dương Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

PV: Đại hội MTTQ tỉnh Bến Tre là sự kiện quan trọng, thể hiện vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Xin ông cho biết bà con trên địa bàn tỉnh đón nhận và kỳ vọng vào sự kiện này như thế nào ?

Ông Trần Dương Tuấn: Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực ỦY ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có kế hoạch phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Qua thành công của việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp ở cơ sở, thì cả hệ thống chính quyền, hệ thống Mặt trận và nhân dân đều coi đây là sự kiện lớn, ngày hội của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, nên bà con đều cảm thấy phấn khởi đón nhận và tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 245 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp với tổng kinh phí trên 115 tỷ đồng. Bà con nhân dân trong tỉnh kỳ vọng, nhiệm kỳ 5 năm tới, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội cũng như quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Mỗi nhiệm kỳ Mặt trận qua đi đều để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Vậy,  xin ông cho biết những thành tựu nổi bật của hệ thống MTTQ Bến Tre trong nhiệm kỳ qua là gì?.

-Có lẽ dấu ấn đặc biệt nhất trong 5 năm qua của hệ thống Mặt trận trên địa bàn tỉnh Bến Tre đó là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng một cách chủ động, tích cực hơn bao giờ hết. Hệ thống Mặt trận cũng luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết hàng năm và đột xuất của cấp ủy.

Nổi bật là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; tham gia thực hiện được công tác chăm lo cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương; vận động hỗ trợ nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt; vận động người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; chủ trì phối hợp tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã về vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp xây dựng các mô hình về phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp vận động tạo điều kiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về điều kiện sinh kế, nhà ở...

Bên cạnh đó, việc phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng thực chất. Công tác giám sát và phản biện xã hội từng bước đi vào nề nếp, phát huy được hiệu quả, nhất là theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; thực hiện phản biện xã hội theo quy định pháp luật và chủ trương của Tỉnh ủy đã góp phần tích cực vào việc hoạch định các chính sách, các đề án, dự án và các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp, tính khả thi cao hơn…

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội, những khó khăn mà Mặt trận gặp phải lớn nhất là gì, thưa ông?

-Trong mỗi kỳ Đại hội, vấn đề nhân sự là then chốt, là khâu quan trọng nhất. Trong nhiệm kỳ Đại hội lần này, theo dự kiến, nhân sự cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện sẽ có nhiều thay đổi, nên quá trình xây dựng văn kiện gặp không ít khó khăn, lúng túng khi chúng tôi tổ chức, đánh giá về những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước đó. Trong khi đó, đại đa số Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã lại trẻ hóa, đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhưng thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm về công tác vận động nhân dân, nhất là tiếp xúc với chức sắc các tôn giáo, rất cần thời gian để trưởng thành đã gây ra không ít khó khăn cho công tác Mặt trận tại cơ sở. 

Đại hội MTTQ tỉnh Bến Tre năm nay có gì mới so với nhiệm kỳ trước không, thưa ông?

-Theo hướng dẫn chỉ đạo của MTTQ Việt Nam, để tổ chức chuẩn bị Đại hội các cấp trong tỉnh, chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND và các ngành liên quan. Văn kiện, nhân sự chặt chẽ, nhất là xây dựng văn kiện đánh giá khái quát kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua. Về phương hướng nhiệm kỳ tới có mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp rõ ràng, cụ thể, mỗi chương trình đều chọn khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới. Theo dự kiến, trong nhiệm kỳ Đại hội 2019-2024 sẽ tăng 5 vị so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời mở rộng thêm thành phần là các tổ chức tôn giáo, dân tộc, cá nhân tiêu biểu.

Hệ thống Mặt trận trong tỉnh Bến Tre cũng xác định, vấn đề cốt lõi trong giai đoạn hiện nay là phải đổi mới được nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ. Muốn làm được điều đó Mặt trận các cấp cũng phải tự đổi mới, phải phát huy được trí tuệ trong hệ thống của mình. Để làm được điều đó, cán bộ Mặt trận cũng phải cố gắng để tự đổi mới cho phù hợp với yêu cầu và công việc hiện nay. Điều này cũng được chúng tôi đề cập nhiều trong văn kiện Đại hội của MTTQ tỉnh. 

Trân trọng cám ơn ông!

* Nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Cơ cấu thành phần bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện; tỷ lệ người ngoài đảng phải đạt từ 25% đến 30%. Ban Thường trực nhiệm kỳ mới phải thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Việc tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất