Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Nhiệm kỳ mới, kỳ vọng mới

Quốc Trung

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật,  từng bước nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đồng thuận - Đổi mới”, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tiếp tục “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ, xây dựng Hậu Giang phát biển bền vững”… 

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Nhiệm kỳ mới, kỳ vọng mới

Lễ khởi công cầu giao thông nông thôn do Mặt trận vận động xây dựng.

Đột phá, sáng tạo 

Những kết quả đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ qua của Mặt trận các cấp tỉnh Hậu Giang phải kể đến như nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Từ đó phát huy tối đa tinh thần tự quản của nhân dân, nhất là trong triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với giảm nghèo bền vững và phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau.

5 năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Hậu Giang đã triển khai xây dựng mới và nhân rộng hơn 385 mô hình, cách làm hay gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, có hơn 70% mô hình tự quản tại khu dân cư, tiêu biểu như các mô hình tự quản về ANTT, bảo vệ môi trường, hỗ trợ xóa nghèo… Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 29/53 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trên 53%), 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, công nhận 15/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hậu Giang là địa phương dẫn đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác vận động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ  các cấp vận động quỹ Vì người nghèo 3 cấp được trên 1.183 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 5.400 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi, giúp đỡ hàng ngàn gia đình phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh và học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai với nhiều giải pháp mới, thúc đẩy hình thành các kênh phân phối sản phẩm trong nước đến với người tiêu dùng.

Nhiều cách làm hiệu quả 

Bên cạnh những kết quả nổi bật, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các địa phương cũng có nhiều cách làm hay, hiệu quả. Điển hình là huyện Long Mỹ với mô hình Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, gắn với kinh nghiệm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. 

Ủy ban MTTQ huyện Long Mỹ đã chủ động phối hợp với ngành Công an và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tập trung xây dựng mỗi địa phương một mô hình tự quản về an ninh trật tự. Trong những năm qua đã củng cố, nâng chất được 10 mô hình và đưa vào hoạt động đã đem lại hiệu quả rất thiết thực, được các ngành, các cấp đánh giá cao. Tiêu biểu như mô hình: “Nhân dân tự phòng, tự chống” tội phạm và TNXH trên tuyến giao thông; “Tiếng mõ an ninh” ở xã Thuận Hưng; “Xóm đạo văn hóa, an toàn về ANTT” trong vùng đồng bào công giáo ở xã Vĩnh Thuận Đông; “Khu dân cư dân đoàn kết an toàn về an ninh, trật tự” trong đồng bào dân tộc Khmer ở xã Xà Phiên…

Để thực hiện hiệu quả công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ đã chủ trì xây dựng mô hình “Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp đối thoại với đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, các doanh nghiệp, nhân sĩ trí thức”… nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện và đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Hay như mô hình “Công chức cấp xã viết hộ thủ tục hành chính cho dân tại bộ phận một cửa các xã, phường vào ngày thứ Tư hàng tuần”, qua việc gặp gỡ tiếp xúc bà con; cũng là một kênh thông tin nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ.

Về công tác giám sát, phản biện của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành, ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư huyện uỷ Châu Thành nhìn nhận: Từ năm 2014 đến nay, MTTQ cấp huyện, cấp xã đã chủ trì thành lập 116 đoàn giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào: việc thực hiện Nghị quyết HĐND, Quyết định UBND trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương; chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; việc thực hiện Pháp lệnh số 34 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;… Qua 05 năm triển khai giám sát, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã ban hành 36 kiến nghị sau giám sát gửi đến các cơ quan, tổ chức có liên quan và đã được các cơ quan, tổ chức ghi nhận, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. 

Cùng với giám sát, công tác phản biện cũng được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện, đạt nhiều kết quả.

Kỳ vọng một nhiệm kỳ đột phá 

Chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ mới, đến nay MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện được 120 công trình, phần việc thiết thực, với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Tổng giá trị vật chất quy đổi ra hơn 72 tỷ đồng. 

Với tinh thần “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, xây dựng Hậu Giang phát biển bền vững”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra mục tiêu: “Tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện tốt giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kinh tế-xã hội phát triển theo hướng hiện đại, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Hậu Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang chia sẻ với PV Đại Đoàn Kết: Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đồng thuận - Đổi mới”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, xây dựng Hậu Giang phát triển bền vững”…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất