Mặt trận của lòng dân

Với tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân để Mặt trận thực sự là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phóng viên Đại Đoàn Kết ghi nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân gửi tới Đại hội.

Mặt trận của lòng dân

PGS.TS Hoàng Văn Hiển.

PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học HuếKhẳng định sứ mệnh tập hợp khối đại đoàn kết

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là một sự kiện quan trọng của đất nước. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như từ tự suy nghĩ của bản thân, tôi có niềm tin về Đại hội của Mặt trận sắp tới. Mong rằng trong nhiệm kỳ này, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mình  trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ngoài ra, Mặt trận cần đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện các chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ đó củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tôi cũng có một niềm tin là thông qua các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” hay phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, “Ngày Vì người nghèo” Mặt trận sẽ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Mặt trận của lòng dân - 1

Bà Bùi Thị An.  

PGS TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII: Mặt trận phải nói tiếng nói của lòng dân

Bước vào nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng, Mặt trận sẽ lựa chọn, tập hợp được lực lượng thể hiện rõ sức mạnh thực sự của Mặt trận. Một trong những yêu cầu đặt ra đó là Mặt trận phải đề ra các chương trình hành động thực chất, không hình thức nhất là trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Mặc dù đã có những thành tựu bước đầu tôi cho rằng, hoạt động giám sát và phản biện xã hội sẽ tiếp tục được đẩy lên một bước nữa thực sự đi vào những vấn đề bức xúc đang đặt ra. Như tại các thành phố lớn đó là vấn đề quản lý đô thị, quản lý xây dựng, quản lý giao thông… Rồi những vấn đề nóng gây bức xúc trong nhân dân cũng phải được Mặt trận đeo bám đến cùng như  cải cách hành chính phải thực hiện như thế nào để bớt phiền nhiễu nhân dân, làm cho mọi việc của dân được thuận lợi.

Tất nhiên để làm được những điều đó, cần có một sự chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động từ trên xuống dưới. Làm sao cho Mặt trận thực sự là nơi nói lên tiếng nói của người dân, đồng hành cùng nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Mặt trận của lòng dân - 2

Ông Lù Văn Que.

Ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Nghe dân nói, dám nói sự thật

Bước vào nhiệm kỳ mới, các tầng lớp nhân dân mong đợi tổ chức của MTTQ Việt Nam phải vững mạnh. Có như vậy Mặt trận mới làm được người đại diện của dân, mới tập hợp được dân, mới giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Mặt trận mạnh hay yếu phải bắt đầu từ các hội viên, đoàn viên, thành viên của mình. Chính vì vậy rất cần tập hợp số lượng đông các hội viên, đoàn viên trong các tổ chức quần chúng nhưng chất lượng của các hội viên, đoàn viên đó phải mạnh hơn những người ở ngoài hội. Đặc biệt là người đứng đầu của tổ chức Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở phải thực sự nêu gương sáng, là người có bản lĩnh, biết nắm dân, nghe dân nói, dám nói sự thật, làm cho dân tin.

Và để tập hợp rộng rãi hơn các tầng lớp nhân dân, Mặt trận cần mở rộng, đổi mới việc quy định kết nạp hội viên sao cho phù hợp với thời kỳ mới. Ngoài các hình thức tập hợp thông qua các tổ chức đã có, phải tập hợp những người tiêu biểu trong các dân tộc, các nhân sĩ, trí thức, người có tài đức trong các lĩnh vực. Đặc biệt cần có hình thức phát triển kết nghĩa trong nước giữa các dân tộc, trong từng dân tộc, từng tôn giáo, từng địa phương với nhau, giữa nội địa với biên giới, hải đảo, giữa trong nước với nước ngoài...để làm cho sợi dây đoàn kết rộng rãi mà bền chặt hơn.

Người dân cũng mong đợi, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam phải thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và phản biện xã hội. Chỉ có thông qua hoạt động này, MTTQ Việt Nam mới góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hợp lòng dân, xây dựng được niềm tin của nhân dân. Và để đáp ứng kỳ vọng đó, yêu cầu đặt ra là Mặt trận phải chủ động hơn nữa, lựa chọn được vấn đề bức xúc nhất của dân để giám sát và phản biện.

Mặt trận của lòng dân - 3

Ông Dương Trung Quốc.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: Người dân phải được tham gia vào quá trình giám sát

Để tăng cường nâng cao được hoạt động của Quốc hội và MTTQ Việt Nam phải làm sao tăng cường phát huy được vai trò của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và MTTQ Việt Nam gắn với quá trình giám sát, phát huy vai trò phối hợp của cả ĐBQH lẫn MTTQ Việt Nam. Giám sát là vấn đề rất quan trọng trong xã hội người dân làm chủ, ở đó người dân có quyền tham gia vào quá trình giám sát với nhiều cơ chế khác nhau. Quốc hội có cơ chế giám sát riêng và MTTQ Việt Nam có cơ chế giám sát riêng. Dù Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội có tính đại diện nhưng có thể đại diện, và thể hiện được hết hay không? Ngay trong Quốc hội, mỗi lần thảo luận góp ý kiến cuối cùng vẫn phổ biến một câu là “xin được giữ nguyên như cũ” mà không đi đến cùng của vấn đề là không tiếp thu vì sao? Do đó có dám tranh luận đến cùng của vấn đề hay không?

Muốn chọn được ĐBQH có chất lượng thì ngay từ việc Mặt trận tham gia vào quá trình, hiệp thương giới thiệu người vào vị trí ĐBQH phải cân nhắc, xem xét kỹ để chọn người xứng đáng, không được để xảy ra sai sót.

Để nâng cao hiệu quả của Quốc hội và MTTQ Việt Nam trong quá trình hoạt động thì điều quan trọng là người dân phải được tham gia vào quá trình giám sát.

Mặt trận của lòng dân - 4

NSND Minh Vương.

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương:  Vì hạnh phúc của nhân dân

Với những việc làm trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã để lại những dấu ấn nhất định trong lòng nhân dân. Là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết, MTTQ các cấp luôn phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp rộng rãi các giai tầng, các lực lượng xã hội, người Việt Nam ở nước ngoài qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Và chúng ta cũng không thể không nhắc tới những mặt được của Mặt trận khi nói lên tiếng nói của người dân thông qua giám sát và phản biện xã hội.

Mong rằng, Đại hội lần này sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị vẻ vang của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận của lòng dân - 5

Ông Lê Hải Châu,Tổng Giám Đốc Công ty CP Tài chính Đầu tư Chu Việt: Hỗ trợ nhiều hơn cho đội ngũ doanh nhân

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp chưa phát huy hết sức mạnh của mình trong giám sát và phản biện xã hội. Tuy vậy với những kết quả bước đầu, tôi tin tưởng rằng, Đại hội IX MTTQ Việt Nam sẽ mở ra một giai đoạn với nhiều đột phá mới nhất là trong hoạt động phản biện. Bởi lẽ, với vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận phải tiên phong trong việc nói lên tiếng nói của người dân đến với các cơ quan, tổ chức trước những vấn đề mà người dân quan tâm.

Hiện nay đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng đông đảo, đây là lực lượng năng động, sáng tạo, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Tôi cũng mong rằng, nhiệm kỳ tới Mặt trận cần có sự quan tâm hỗ trợ cho lực lượng này nhiều hơn, kể cả tăng thành phần cơ cấu ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam là doanh nghiệp để họ trở thành những “chiến sĩ” trong thời bình có trách nhiệm không chỉ xã hội mà có cả trách nhiệm với các phong trào nhiệm vụ của Mặt trận, từ đó đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận của lòng dân - 6

Ông Nguyễn Tùng Lâm.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam: Có giải pháp trọng dụng trí tuệ của đội ngũ trí thức

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần IX, tôi hy vọng các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội vẫn luôn được Mặt trận quan tâm sâu sát, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề nhân dân trông đợi. Mặt trận phải là nơi để nhân dân có thể dựa vào, đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Mặt trận phải bám sát nhân dân, để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, lấy được ý kiến của người dân một cách thực tế. Không phải chỉ đưa thông tin, truyền tải những mong muốn của người dân đến đường lối chính sách của Đảng mà Mặt trận phải tiếp thu nguyện vọng của nhân dân. Điều đấy rất là khó, rất quan trọng, chứ không phải bỏ qua niềm tin, phản ảnh của nhân dân, tiếp nhận cái gì thì tiếp nhận, hoặc tiếp nhận rồi lại bỏ qua. Như vậy sẽ khiến cho bộ máy của Mặt trận hoạt động kém hiệu quả, làm mất đi niềm tin của người dân.

Là một trí thức, tôi kỳ vọng, trong nhiệm kỳ này, MTTQ Việt Nam sẽ có những giải pháp để trọng dụng được trí tuệ chất xám, kinh nghiệm của đội ngũ trí thức để họ có điều kiện thể hiện lòng yêu nước của mình, thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, là người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tôi cũng mong rằng phương hướng của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới nên có một thời lượng, có một điều kiện nào đó để đầu tư cho sự phát triển giáo dục của đất nước.

Mặt trận của lòng dân - 7

Ông Phạm Thanh Bình.

Ông Phạm Thanh Bình, cán bộ hưu trí, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội: Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Hiện nay, MTTQ Việt Nam đã đảm nhận thêm một trọng trách mới, nặng nề hơn, cam go hơn đó là đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhờ đó, nhân dân cũng tin tưởng hơn, đặt trọn niềm tin vào Mặt trận. Tôi cho rằng, tham nhũng như “giặc nội xâm”, nếu mình không chống được thì có tội với Đảng, với nhân dân và Tổ quốc. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng không chỉ là mục tiêu của Đảng, Nhà nước mà bà con nhân dân cũng cần kiên trì, bền bỉ để thực hiện cho được mục tiêu này. Đối với những người từng kinh qua quân đội, từng vào sinh ra tử, đứng trước sự sống và cái chết không nao núng thì trong thời bình đấu tranh phòng, chống tham nhũng không thể làm những người lính Cụ Hồ như chúng tôi nhụt trí. Với suy nghĩ đó, tôi mong rằng, nhiệm kỳ mới này công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Mặt trận phải được thực hiện một cách nghiêm túc hơn, mạnh mẽ hơn và triệt để hơn.

Mặt trận của lòng dân - 8

Ông Sùng A Thào.

Ông Sùng A Thào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Những năm qua, người làm Mặt trận xã Suối Giàng đã phát huy vai trò  trong tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết nhân dân nhằm xoá bỏ các hủ tục tại địa phương, đến nay, các đám cưới trên địa bàn xã đều tổ chức theo nếp sống mới như: Không cướp dâu, không thách cưới cao, chỉ mang tính chất duy trì bản sắc truyền thống. Không có kết hôn cận huyết thống, không tảo hôn. Việc tổ chức đám cưới chỉ trong ngày.  Xóa bỏ các thủ tục rườm rà, lạc hậu, ép rượu...

Việc đổi mới một bước về tập quán trong việc ma chay, việc cưới hỏi, đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng bản văn hóa, nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mục tiêu của “Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới”; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Với tâm huyết của người làm Mặt trận cơ sở, tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, đồng thời, phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất