Mặt trận TP Tuy Hòa đề ra 5 chương trình hành động tại Đại hội điểm

Xuân Hiếu

Đại hội đại biểu MTTQ TP Tuy Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa được tiến hành Đại hội vào chiều 21/3, với 265 đại biểu đại diện các đơn vị thành viên tham gia. Đây là đơn vị đấu tiên được MTTQ tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Mặt trận TP Tuy Hòa đề ra 5 chương trình hành động tại Đại hội điểm 

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tuy Hòa ra mắt đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Mặt trận TP Tuy Hòa tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận được đổi mới, thể hiện rõ tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng phát huy tính sáng tạo trên địa bàn các khu dân cư. Đến nay, hầu hết 16 phường, xã của thành phố đã xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự... Đặc biệt, bằng nhiều cách làm thiết thực, các cấp Mặt trận đã vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” hơn 7 tỷ đồng, đạt gần 200% kế hoạch tỉnh giao.

Trong nhiệm kỳ, cùng với các nguồn của Trung ương, tỉnh và vận động được từ các tổ chức từ thiện, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã hỗ trợ trên 21 tỷ đồng xây 169 nhà Đại đoàn kết tặng các gia đình khó khăn về nhà ở; tặng hàng chục ngàn suất quà cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hộ chính sách, học sinh vượt khó học giỏi...

Qua đó nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đại hội đã đề ra 5 chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới. Đó là, tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 63 người vào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tuy Hòa nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất