MTTQ Hà Tĩnh liên tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động

Hạnh Nguyên

Hướng tới Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào “Chung tay vì người nghèo” ngay tại Hội nghị lần thứ 13.

MTTQ Hà Tĩnh liên tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào “Chung tay vì người nghèo”.

Sáng 25/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (khóa XIII), sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đồng thời chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh liên tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó rõ nét nhất là các cán bộ chuyên trách Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó công tác công tác giám sát và phản biện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng được nâng cao.

Từ sự sâu sát này, Mặt trận và các tổ chức thành viên kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền giải quyết tận gốc những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh trong việc tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Thời gian qua, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tập trung thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội.

Theo kế hoạch, cuối tháng 7/2019 sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn thành. Tính đến ngày 29/5, có 13/13 đơn vị cấp huyện đã tổ chức đại hội thành công, đúng tiến độ.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hơn 143 nghìn m2 đất, đóng góp hơn 321 nghìn ngày công, 24 tỷ 232 triệu đồng, chỉnh trang hàng trăm khu dân cư mẫu, vườn mẫu... Quỹ Vì người nghèo các cấp đã huy động gần 6,5 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới 126 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa 17 nhà, hỗ trợ phát triển sản xuất 153 triệu đồng...

Công tác giám sát, phản biện xã hội đã được MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh tập trung triển khai thực hiện. Các hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân ngày càng được khẳng định và nâng cao hiệu quả. 6 tháng đầu năm, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tham gia giám sát 608 cuộc, kiến nghị xử lý 324 vụ việc, trong đó 228 vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhà thầu và chủ đầu tư xử lý, giải quyết. Ban Thanh tra nhân dân tham gia giám sát 825 cuộc, kiến nghị xử lý 312 vụ việc, được cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết 219 vụ việc. Sau khi nghiên cứu, MTTQ các cấp đã có văn bản chuyển đơn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đồng thời giám sát kết quả giải quyết; nội dung chủ yếu liên quan.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương cơ sở. Đại biểu cũng thống nhất các nội dung triển khai từ nay đến cuối năm. Trước mắt, tập trung tổ chức thành công đại hội cấp tỉnh, tham gia đóng góp có chất lượng các nội dung tại đại hội; tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Văn Hùng đề nghị, thời gian tới, tổ chức Mặt trận cấp huyện, xã rà soát chương trình công tác năm 2019, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung hiệu quả. Trong đó chú trọng các nội dung phối hợp; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục sâu sát, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, cán bộ, hội viên; tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nội dung gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sáp nhập đơn vị hành chính...

Bên cạnh đó, MTTQ các huyện, xã tập trung hoàn thành xây dựng chương trình toàn khóa, thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cũng chính thức phát động phong trào “Chung tay vì người nghèo”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng kêu gọi toàn thể hội viên, đoàn viên tham gia đỡ đầu, giúp đỡ người nghèo, phát huy đạo lý “tương thân tương ái”, con cháu quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ để không ai vì nghèo bị bỏ lại phía sau và không phó mặc cho xã hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất